Untitled Documentwoensdag 13 september 2006 - Peetermans pleit voor meer parken en groen in dorps- en stadskernen