Untitled Documentwoensdag 09 december 2009 - Herselt is klimaatvriendelijkste gemeente van de Kempen