Untitled Documentzondag 26 juni 2011 - Federaal volksvertegenwoordiger van 27/11/2009 tot 13/06/2010


Op 27 november 2009 ging de regering Leterme II van start. Herman Van Rompuy was net president van de Europese gemeenschap geworden en werd opgevolgd als eersteminister door Yves Leterme. Die werd als minister van buitenlandse zaken opgevolgd door Steven Vanckere, die op zijn beurt als minister van overheidsbedrijven werd opgevolgd door Inge Vervotte.

 

Luc Peetermans werd federaal volksvertegenwoordiger in opvolging van Inge Vervotte en was lid van de commissie binnenlandse zaken.