Untitled Documentzondag 24 juli 2011 - Gevaar langs Westerlosesteenweg


Langs de Westerlosesteenweg te Herselt is op heel wat plaatsen de tussenstrook tussen de weg en het fietspad ernstig beschadigd. De asfalt is er weggereden door het zware verkeer en de gevormde putten kunnen gevaar opleveren voor bestuurders van lichtere voertuigen, moto’s,bromfietsers en fietsers. In samenspraak met AWV en de politie werden volgende maatregelen genomen:

 

AWV zal deze putten zo snel mogelijk laten opvullen met warme asfalt. In afwachting van deze werken zullen er verkeersbakens geplaatst worden om te voorkomen dat onvoorzichtige bestuurders de controle over het stuur zouden verliezen wanneer ze naast de weg rijden. Vrachtwagens van 7,5 ton en meer zullen zich moeten houden aan een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Deze beperking zal aangehouden worden tot nadat de Westerlosesteenweg volledig is vernieuwd. Voor de andere voertuigen blijft de huidige beperking van 70km per uur gelden. Deze maatregelen zijn nodig omwille van veiligheidoverwegingen. De politie zal snelheidsinformatieborden plaatsen en extra controles houden!

 

Het is de bedoeling dat de werken voor de totale vernieuwing van het wegdek en de aanleg van vrijliggende fietspaden langs beide kanten van de Westerlosesteenweg dit najaar nog zouden aanvatten. Het betreft een gewestweg. De regie is dus in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester