Untitled Documentwoensdag 10 november 2010 - Liever onbemande camera dan verkeersdrempel


Mevrouw de minister

 

Vandaag haalde het nut van onbemande camera’s in het verkeer uitgebreid de actualiteit. Een goede aanleiding om mijn oproep te herhalen om onbemande camera’s en hun behuizingen niet langer alleen als handhavinginstrument te bekijken maar ook als infrastructuur. Nu de bevoegdheden openbare werken en mobiliteit bij dezelfde minister horen moet dit snel en gemakkelijk mogelijk zijn.

 

Nu staat de procedure voor het plaatsen van onbemande camera’s los van die van openbare werken. Het is de afdeling Elektromechanika en Telematica (EMT) van de Administratie Wegen & Verkeer (AWV) die dit beheert. Onbemande camera’s worden tot op heden enkel ingezet op plaatsen die als zeer gevaarlijk bekend staan met de bedoeling om er dag en nacht de snelheid te handhaven en door rood rijden te voorkomen.

 

Bij nieuwe infrastructuurwerken is men nog steeds beperkt tot het aanleggen van verkeerdrempels en –tafels (zeer hinderlijk voor hulpdiensten en omwonenden), asverschuivingen, poorteffecten, rondepunten en het overvloedig plaatsen van verkeersborden. Het plaatsen van een onbemande camera of camerabehuizing kan nu niet, tenzij de plaats toevallig mee opgenomen is op de lijst van prioritaire plaatsen.

 

Nochtans is het bij nieuwe infrastructuurwerken onmiddellijk voorzien van een onbemande camera of behuizing vaak efficiënter, duurzamer en op termijn goedkoper dan de vermelde alternatieven.De hulpdiensten en omwonenden hebben er bovendien geen last van en de veiligheidresultaten die vandaag bekend werden gemaakt spreken voor zich. Hiervoor is het volgens mij enkel nodig dat u als minister het besluit neemt dat naast de bestaande procedure om onbemande camera’s te plaatsen ook de afdeling infrastructuur de mogelijkheid krijgt om onbemande camera’s en hun behuizingen mee op te nemen als onderdeel van de verkeersinfrastructuur bij nieuwe projecten. Het zou in heel veel gevallen voor een welkome en veilige oplossing zorgen.

 

Ik dank u alvast om mijn voorstel, dat ik ook tijdens het overleg met uw diensten over de geplande camera’s in Herselt uitvoerig toelichtte, in overweging te nemen.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester
Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

0495/ 38 59 64

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be

www.lucpeetermans.eu