Untitled Documentmaandag 09 augustus 2010 - Verzoek tot herindienen wetsvoorstel 52K2538001 (90/70 km/u)


Nationaal akkoord over aanpassing snelheidsregime buiten de bebouwde kom
 
Mijn wetsvoorstel om de snelheid buiten de bebouwde kom, met uitzondering van autowegen en autosnelwegen (nu overal 90km/u, tenzij een andere beperking werd opgelegd) op te splitsen in
- 90km/u op wegen die met markeringen zijn opgesplitst in 2 of meer rijstroken. Dus 1 rijstrook (of meer) per rijrichting (de meeste gewestwegen en verbindingswegen)
- 70km/u op de wegen die niet door markeringen zijn opgesplitst (meestal binnenwegen)
werd door de belangenfederaties zeer positief onthaald. Het zorgt voor logica in het snelheidsbeleid, vlotter en veiliger verkeer. De bestaande wegmarkeringen gebruiken als sleutel in het snelheidsbeleid maakt het voorstel uniek, eenvoudig, goedkoop en overal snel toepasbaar. Heel wat verkeersborden kunnen verdwijnen of uitgespaard worden.
 
Dat mijn wetsvoorstel ook op een ruime steun mag rekenen in beide gewesten is een belangrijk gegeven dat niet werd gecommuniceerd met de media. In die periode ging alle aandacht naar de regeringscrisis en was dit nieuws wellicht niet interessant geweest. Vroegere voorstellen over het snelheidsregime liepen steeds vast omdat men nooit tot een akkoord kon komen op federaal vlak. Mijn wetsvoorstel werd mede-ondertekend* door CD&V, CDH, MR, N-VA, Open VLD, PS en SP.a en zou dus zeker wet worden.
 
Helaas, door de val van de regering is het zover niet gekomen en is mijn wetsvoorstel vervallen. Maar uitstel is geen afstel en gezien de ruime politieke steun staat niets de goedkeuring in de weg. Omdat ik zelf niet herverkozen werd vraag ik bij deze mijn gewezen fractiegenoot Jef Van den Bergh, die zelf in belangrijke mate heeft bijgedragen tot dit wetsvoorstel, mijn wetsvoorstel waarvan hieronder de volledige fiche wordt weergegeven opnieuw in te dienen. Het zal terug eenvormigheid in het snelheidsbeleid brengen en de gemeenten toelaten om op een efficiënte en logische wijze het lokale snelheidsbeleid uit te tekenen.
 
Mijn dank bij voorbaat daarvoor.
 
Luc PEETERMANS
Burgemeester
0495/ 38 59 64
burgemeester@herselt.be
www.herselt.be
www.lucpeetermans.eu

* Mede-ondertekenaars: Jef VAN DEN BERGH (CD&V), Mark VERHAEGEN (CD&V), Jenne DE POTTER (CD&V), Eric THIÉBAUT (PS), Olivier DESTREBECQ (MR), Ludo VAN CAMPENHOUT (Open Vld), David LAVAUX (cdH), Patrick DE GROOTE (N-VA), Cathy PLASMAN (sp.a)

 

NL | FR |
Home Zoeken FAQ Sitemap Lexicon Contact Links
 
Wetgeving
    Wetsontwerpen en wetsvoorstellen
 
    Recente documenten
 
 
Begrotingen
    Begrotingen en beleidsnota's
 
 
Contrôle
    Schriftelijke vragen en antwoorden
 
    Jaarverslagen
 
 
Plénières
    Agenda
 
    Samenstelling
 
    Beknopt Verslag
 
    Integraal Verslag (handelingen)
 
    Meekijken
 
 
Commissions
    Agenda
 
    Samenstelling
 
    Bespreking van wetteksten
 
    Bespreking van interpellaties en vragen
 
    Moties
 
    Meeluisteren
 
 
  Volledige Fiche
Stand van zaken VERVALLEN KAMER
Indieningsdatum 01/04/2010
Artikel Grondwet 78 optioneel bicamerale procedure
Document Kamer 52K2538001 70 Kb
WETSVOORSTEL - KAMER
Zittingsperiode : 52 - Zitting : 2009/2010-0
Indieningsdatum 01/04/2010
Document type 05 WETSVOORSTEL
Inoverwegingneming 29/04/2010
Datum ronddeling 02/04/2010
Verzendingsdatum 29/04/2010
Auteur(s) Is momenteel geen lid van de Kamer Luc, Peetermans CD&V (AUTEUR)
Commentaar WEGVERKEER - SNELHEIDSREGIME BUITEN DE BEBOUWDE KOM
Datum van vervallenverklaring 07/05/2010
COMMISSIE KAMER INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN (OPENBAAR)
Bevoegdheid 01/04/2010 AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
Eurovoc-hoofddescriptor WEGVERKEER
Eurovoc descriptoren WEGVERKEER | VERKEERSVOORSCHRIFTEN | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID | VERKEERSREGELS