Untitled Documentwoensdag 21 april 2010 - Parlementaire vraag over efficiŽntere organisatie van verkiezingen


Mevrouw de minister

Ik vind het belangrijk dat een overheid zo efficiënt mogelijk werkt. Wanneer we zoals bij verkiezingen beroep doen op de burgerzin van vele voorzitters en bijzitters van stem- en telbureaus moeten we ook dat op een zo degelijk en efficiënt mogelijke wijze organiseren. De overheid mag niet meer mensen dan nodig en niet langer dan nodig van hun vrije zondag beroven.

 

Op mijn parlementaire vraag (nr. 21049) om het gebruik van elektronische identiteitskaartlezers te gebruiken bij de volgende verkiezingen antwoordde u bevestigend, waarvoor dank. U somde liefst 5 belangrijke voordelen op die door uw voorganger bij een proef in Sint-Pieters-Woluwe op 7 juni 2009 werden vastgesteld: stimulering van het gebruik van de elektronische identiteitskaart, gegarandeerde bezetting van de stemhokjes, vermindering van het aantal bijzitters, minder fouten en tot slot tijdswinst bij het afsluiten van de stemverrichtingen. U engageerde zich om het gebruik van de elektronische identiteitskaartlezers tegen de volgende verkiezingen in te voeren zodat deze vlotter zullen kunnen verlopen.

Op mijn vraag van 24 maart 2010 (nr. 20712) over het elektronisch stemmen antwoordde U dat er in stembureaus waar er elektronisch gestemd wordt 900 kiezers worden toegelaten. U vreesde dat meer kiezers toelaten tot wachtrijen zou leiden. 1 Week later, bij het antwoord op mijn vraag (nr. 21048) om bij KB in geautomatiseerde stembureaus 2000 kiezers toe te laten, stelt u dat uw voorganger bij KB het maximum van het aantal kiezers in een stembureau voor de verkiezingen van 7 juni 2009 reeds op 1300 bracht. Dit leidde nergens tot problemen, integendeel.

U stelde terecht dat het 'van belang is dat elke gemeente, op basis van zijn eigen typologie en zijn eigen bijzonderheden, zelf kan beslissen hoeveel stembureaus zij inricht omdat zij zelf haar grondgebied het beste kent.'

Zodat u dit zou hard kunnen maken herhaal ik mijn vraag om voor de volgende verkiezingen bij KB het maximum aantal kiezers dat in een elektronisch stembureau wordt toegelaten te verhogen tot het door de wet voorziene maximum van 2000.

Eventueel kan u dit koppelen aan de voorwaarde dat er niet minder stemlocaties mogen zijn dan vorige verkiezing. Het heeft echter totaal geen zin om meer stemburelen dan nodig te laten inrichten en openhouden op 1 locatie. Het vergt nodeloos meer voorzitters en bijzitters, meer ingerichte lokalen en dus extra stemurnen, voorzittercomputers en elektronische identiteitskaartlezers (eventueel met computer).

Dankzij de elektronische identiteitskaartlezers en de blijvende verplichting om per schijf van 180 kiezers (respectievelijk 160 in Brussel-Hoofdstad) te voorzien in een stemcomputer zullen de geautomatiseerde verkiezingen nog vlotter kunnen verlopen dan vroeger. Het verlengen van de stemperiode tot 15u i.p.v. 13u waar er elektronisch gestemd wordt, wat uitzonderlijk werd ingevoerd omwille van het stemrecht voor vreemdelingen, is reeds langer nergens voor nodig. Het is zelfs ongepast om de vele voorzitters en bijzitters over de middag en bijna 8 uren aan een stuk te laten doorwerken.

Ik hoop dat u hiervoor geen afwijking op de bestaande wetgeving zal voorzien en de vele voorzitters, bijzitters en gemeentepersoneel hun middageten en vrije zondagnamiddag niet nodeloos ontneemt.

Ā@

Met vriendelijke groet

Luc Peetermans

Burgemeester

Volksvertegenwoordiger

Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

 

www.herselt.be

Ā@