Untitled Documentzaterdag 27 maart 2010 - Parlementaire vraag over het gebruik van E-ID bij verkiezingen


Mevrouw de minister

 

Op vele plaatsen wordt er al meer dan 10 jaar elektronisch gestemd. Ondertussen heeft ook de EID of elektronische identiteitskaart al geruime tijd haar intrede gemaakt. De federale overheid stimuleert het gebruik ervan.

 

Bij verkiezingen dienen er nog steeds minstens 2 bijzitters per kiesafdeling de kiezers die zich aanbieden in het stembureel manueel te markeren op een kieslijst. Vanzelfsprekend zou dit veel eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger kunnen met een EID-lezer. Ook minister Van Quickenborne is hiervan overtuigd. De apparatuur is beschikbaar.

 

Mevrouw de minister, bent u bereid om het nodige te doen om tegen de volgende verkiezingen het gebruik van de EID bij de kiesverrichtingen mogelijk te maken?

 

Minister Van Quickenborne zal u dankbaar zijn.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester
Volksvertegenwoordiger

Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be