Untitled Documentzaterdag 27 maart 2010 - 30% Tot 50% minder voorzitters en bijzitters bij verkiezingen


Mevrouw de minister

 

Artikel 90 van het Algemeen Kieswetboek stelt: Wanneer er in de gemeente niet meer dan achthonderd kiezers zijn, vormen zij een enkele stemafdeling. Zij er meer, dan worden zij ingedeeld

in stemafdelingen van ten hoogste achthonderd en ten minste honderd vijftig kiezers. Wanneer de stemming anders gebeurt dan aan de hand van een stembiljet, kan de Koning het aantal kiezers per stemafdeling verhogen, zonder dat het aantal ervan echter hoger ligt dan 2.000’.

 

Tot op heden werden er slechts 900 kiezers of 5 stemcomputers per telbureau toegelaten. Het zou echter een aantal voordelen bieden moest de mogelijkheid die door artikel 90 geboden wordt om tot 2000 kiezers per stemafdeling toe te laten benut wordt:De wettelijke verplichting om per 180 kiezers (respectievelijk 160 in Brussel-Hoofdstad) een stemcomputer te voorzien garandeert een vlot verloop van de stemverrichtingen. Een grotere stemafdeling heeft hierop dus geen impact. Navraag bij meerdere voorzitters van stembureaus leert mij dat het verdubbelen van het aantal kiezers per stemafdeling geen problemen schept;

 

Mevrouw de minister, bent u bereid om gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 90 van het Algemeen Kieswetboek u biedt om voortaan in geautomatiseerde stembureaus 2000 kiezers toe te laten?

 

Het heeft geen zin om meer burgers dan nodig te verplichten om voorzitter of bijzitter van een stembureel te zijn.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester
Volksvertegenwoordiger

Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be