Untitled Documentzaterdag 27 maart 2010 - Geautomatiseerde stembureaus sneller dicht?


Mevrouw de minister

 

Artikel 14, 3° van de wet van 11 april 1994 betreffende de organisatie van de geautomatiseerde stemming voorziet dat de Koning, in afwijking van artikel 142 eerste en tweede lid van het Kieswetboek, de openingsuren van de stembureaus kan verlengen. Tot op heden werden de openingsuren van de geautomatiseerde stembureaus steeds met KB verlengd tot 15u.

 

In heel wat gemeenten wordt er al meer dan 10 jaar elektronisch gestemd. De meeste kiezers zijn ondertussen zeer vertrouwd met het elektronisch stemmen en de stemming verloopt daardoor bijzonder vlot. Bovendien is het zo dat de opkomst na 12.30u bijzonder laag is. Heel wat voorzitters en bijzitters betreuren daarom dat er tot op heden nog steeds wordt voorzien in een onnodige verlenging van de openingsuren in de elektronische stembureaus. De wettelijke verplichting om per 180 kiezers (respectievelijk 160 in Brussel-Hoofdstad) een stemcomputer te voorzien garandeert een vlot verloop van de stemverrichtingen.

 

Mevrouw de minister, bent u bereid om voortaan af te zien van de mogelijkheid om de openingsuren voor geautomatiseerde stembureaus te verlengen, zeker op die plaatsen waar het elektronisch stemmen al is ingeburgerd?

 

De vele voorzitters, bijzitters en ingezet personeel zullen u dankbaar zijn dat u hen en hun familie voortaan een vrije zondagnamiddag gunt.

 

 

Met vriendelijke groet

 

Luc Peetermans

Burgemeester
Volksvertegenwoordiger

Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be