Untitled Documentwoensdag 24 maart 2010 - Controle op recent gebruikte stemcomputers overbodig


Mevrouw de minister
 
Op 18 maart stuurde de federale overheidsdienst binnenlandse zaken een brief naar de gemeentebesturen waar er al elektronisch gestemd werd. In deze brief worden de gemeentebesturen gevraagd of ze overwegen om ook de volgende verkiezingen elektronisch te laten verlopen.
 
Indien ze dit overwegen dienen ze de bestaande hardware te testen om te zien welke onderdelen er eventueel dienen vervangen te worden. Dit is een omvangrijk werk voor de lokale besturen dat volgens mij weinig zinvol is.
 
Zeer recent nog, bij de regionale verkiezingen van juni 2009, werden alle materialen nog gebruikt. Deze verkiezingen werden georganiseerd onder toezicht van uw diensten. U moet dus perfect kunnen nagaan wat toen de problemen waren. De firma('s) die in opdracht van binnenlandse zaken instonden voor de herstellingen bij de vorige verkiezingen zullen hun interventies zeker genoteerd en gefactureerd hebben neem ik aan.
 
Mevrouw de minister,
 
- Wat waren bij deze verkiezingen de vastgestelde problemen? Waar en in welke mate kwamen ze voor?
- Werden deze problemen verholpen en zijn de materialen dus terug in orde?
- Wat is de zin van een tussentijdse controle, 10 maanden na de vorige en uiterlijk 12 maanden voor de volgende verkiezingen, wetende dat alle hardware enkele weken voor de verkiezingen opnieuw dient getest te worden?
- Kan u ermee akkoord gaan dat de evaluatie van de voorbije verkiezingen in combinatie met overleg met de betrokken besturen basis kan zijn om een inschatting van de staat van het verkiezingsmateriaal te maken en dat de gemeentebesturen niet dwingend worden belast met een bijkomende controle?
 
 
Met vriendelijke groet
 
Luc Peetermans
Volksvertegenwoordiger
Kerkstraat 1
2230 Herselt
014/ 53 98 31
burgemeester@herselt.be
www.herselt.be