Untitled Documentwoensdag 17 maart 2010 - Elektronische stembureaus minder lang open?


Mevrouw de minister
 
Op dit ogenblik is het zo dat waar er elektronisch gestemd wordt de kiesbureaus bij koninklijk besluit 2 uur langer open dienen te blijven dan waar er op papier gestemd wordt. Nochtans zijn er heel wat gemeenten waar het elektronisch stemmen vlot verloopt en geen extra tijd behoeft. Het aantal kiezers dat na de middag komt stemmen ligt bovendien in verhouding veel lager dan in de voormiddag. Het is dan ook ongepast de vele burgers die worden opgeroepen als voorzitter of bijzitter van deze stembureaus en het betrokken overheidspersoneel onnodig ook hun zondagnamiddag te ontnemen.
 
Het zou trouwens logisch zijn dat de regeling voor alle burgers in deze gelijk zou zijn: stembureaus open van 8 to 13u, ongeacht de wijze van stemmen. Eventueel kan men uitzonderingen toestaan aan gemeenten waar men toch meent extra openingstijd (maximaal tot 15u) nodig te hebben.
 
Met dit voorstel zouden er duizenden gezinnen van burgers die hun burgerplicht vervuld hebben aan een minimale vergoeding toch nog een vrije zondagnamiddag overhouden. Ook de overheid, en dus de belastingbetaler, zal besparen op loonkosten van het ingezette personeel.
 
Mevrouw de minister,
- Stelt er zich geen juridisch probleem door kiezers die op papier moeten stemmen daarvoor minder tijd te geven dan kiezers die elektronisch moeten stemmen (gelijkheidsbeginsel)?
- Hoe staat u tegenover mijn voorstel om alle kiesbureaus te sluiten om 13u?
 
 
Met vriendelijke groet
 
Luc Peetermans
Burgemeester
Volksvertegenwoordiger
Kerkstraat 1
2230 Herselt
014/ 53 98 31
burgemeester@herselt.be
www.herselt.be