Untitled Documentwoensdag 21 januari 2009 - Problematiek onderbezetting aankoopcomités


Aan minister van financiën, Didier Reynders

 

Geachte heer minister

 

Bij deze ben ik zo vrij om u te contacteren over de problematiek van de extreme onderbezetting van de aankoopcomité's en de dramatische gevolgen daarvan. Niet alleen mijn gemeente, Herselt, heeft hier onder te lijden. In heel de provincie Antwerpen is het probleem extreem ernstig en meerdere collega's vertellen mij dat het in hun provincie evenzeer een zeer ernstig probleem vormt.

 

De extreme onderbezetting van de aankoopcomité's is meestal de oorzaak van jarenlange vertraging van belangrijke overheidsprojecten. Zeer vaak gaat het daarbij om levensreddende investeringen voor de verkeerveiligheid zoals bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden en kruispuntherinrichtingen. Uitstel kost vaak heel wat menselijk leed en zelfs mensenlevens.

 

Ook de economische schade is enorm. In deze barre economische tijden is het onverdedigbaar dat heel wat belangrijke en grote werken niet kunnen uitgevoerd worden omdat de overheid er niet in slaagt om de noodzakelijke gronden en panden binnen een redelijke termijn aan te kopen. Heel wat besturen, ondernemers en burgers zouden het ten zeerste waarderen moest u voor een oplossing van deze problematiek willen zorgen. Bovendien past het in uw opzet om maatregelen te nemen ter bevordering van de economie in ons land.

 

Daarom vraag ik u om zeer dringend het nodige te doen zodat het aankoopcomité van Antwerpen en andere onderbemande aankoopcomité's in België zo snel mogelijk van voldoende gekwalificeerd personeel worden voorzien zodat de bestaande gigantische achterstand kan ingehaald worden en een normale, vlotte werking in de toekomst mogelijk wordt.

 

Ik weet dat het de bedoeling was om deze bevoegdheid over te hevelen naar de gewesten maar tot op heden is dat niet het geval. Wanneer deze bevoegdheid alsnog wordt overgeheveld zullen de gewesten de personeelsleden zeker mee overnemen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en uw engagement om een oplossing te bieden aan de gestelde problematiek. Ik verneem graag welk gevolg u wil geven aan mijn oproep.

 

Hoogachtend

Luc Peetermans- Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
GSM: 0495/ 38 59 64
(014/53.98.31 +: burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be