Untitled Documentwoensdag 21 januari 2009 - Onderbezetting aankoopcomités


Geachte senator
Beste Yves
 
Uw brief werd door mij en vele anderen bijzonder gewaardeerd. Het zette mij aan om u te contacteren over een voor vele gemeenten belangrijk probleem. Misschien kan u dankzij uw goede contacten met minister Reynders de aanzet geven tot een oplossing.
 
Op het nationaal CD&V-burgemeestersoverleg op 12 december ll kaartte ik de problematiek van de extreme onderbezetting van het aankoopcomité te Antwerpen aan. Nationaal voorzitter Marianne Thyssen kon er samen met mij vaststellen dat deze problematiek in heel Vlaanderen aanleiding is voor meestal jarenlange vertraging van belangrijke gemeentelijke en gewestelijke projecten. Zeer vaak gaat het daarbij om levenreddende investeringen voor de verkeerveiligheid.
 
Zoals u weet gaat het hier om een federale bevoegdheid waarvoor minister Reynders verantwoordelijk is. Ik weet dat het de bedoeling was om deze bevoegdheid over te hevelen naar de gewesten maar tot op heden is dat niet het geval. Mag ik bij deze beroep op u doen om een dringende uitbreiding van het personeelsbestand van de aankoopcomité's te bepleiten bij minister Reynders? Wanneer deze bevoegdheid alsnog wordt overgeheveld zullen de gewesten de personeelsleden zeker mee overnemen.
 
In deze barre economische tijden is het onverdedigbaar dat heel wat belangrijke en grote werken niet kunnen uitgevoerd worden omdat de overheid er niet in slaagt om de noodzakelijke gronden en panden te kopen. De Vlaamse overheid dient nu reeds miljoenen euro schadevergoeding te betalen aan aannemers die werden aangesteld voor werken die 2 jaar later nog niet kunnen starten omdat de gronden nog niet aangekocht werden. Met CD&V in de federale en Vlaamse regering is er naar de bevolking toe geen enkel excuus voor deze wantoestand. Heel wat besturen, ondernemers en burgers zouden het ten zeerste waarderen moest u voor een oplossing van deze problematiek kunnen zorgen.
 
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en engagement voor deze problematiek.
 
Ik stuur deze mail ook ter informatie in cc naar de minister-president en onze nationaal voorzitter.

Met vriendelijke groeten,
Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
( 014/53.98.31 + : burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be