Untitled Documentvrijdag 27 april 2007 - Hangmat NEE, vangnet OK


Hangmat NEE, vangnet OK

 

Wie komt op voor de werkende mens?

Het is belangrijk dat een maatschappij zorg draagt voor de kansarme, zieke, gehandicapte en bejaarde medemens. Maar welke politici zetten zich in voor de werkende mens? Huismoeders en –vaders, werknemers, werkgevers, zelfstandigen, gepensioneerden, vrijwilligers, … worden te weinig gewaardeerd en gesteund. Nochtans doen of deden zij de maatschappij draaien en financier(d)en zij jarenlang de sociale zekerheid.

 

Vele politici willen dat diegenen die nu al voltijds werken nog langer aan het werk blijven terwijl er honderdduizenden werkzoekenden zijn die een uitkering krijgen ‘op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze niet werken’. Wie vindt dit logisch of normaal? Ik niet. Ik vind dat naarmate men ouder wordt het aantal werkuren per week zelfs moet afnemen.

 

Werkloosheidstaak i.p.v. werkloosheidsuitkering.

Het is een verkeerd uitgangspunt om mensen geld te geven op voorwaarde dat ze werk zoeken. Laat werkzoekenden de mogelijkheid om, in afwachting van een vaste job, een taak te vervullen voor de overheid, verenigingen, sociale doelen of doelen van algemeen nut en geef ze hiervoor een vergoeding. Ze mogen zelf voorstellen welke dienst ze willen uitoefenen voor de gemeenschap, in ruil voor een uitkering vanwege diezelfde gemeenschap Voor iets hoort iets. Het zal hun eigenwaarde verhogen en de maatschappij ten goede komen. De economie en de gemeenschap zullen er bovendien wel bij varen.

 

Werkgevers worden dan niet langer geconfronteerd met werkzoekenden die enkel de meerinkomsten t.o.v. de werkloosheidsuitkering als loon beschouwen en daardoor gedemotiveerd zijn om een job aan te nemen. Het is ook normaal dat mensen niet gemotiveerd zijn om te werken als ze bijna evenveel netto overhouden als ze thuis blijven. De kosten van een 2dewagen, trein of bus en eventueel kinderopvang wegen ook door bij het maken van een keuze.

 

Verlaag aanzienlijk de sociale lasten op een aantal beroepen zoals huishoudhulp, taxichauffeur, horecapersoneel, … of schaf het zelfs af. Hier is werk voor laaggeschoolden zat waarvan nu veel in het zwart gebeurt omdat het anders economisch niet leefbaar is.

 

Geen ‘ocharme-beleid’

Een ‘ocharme-beleid’ werkt niet. Het haalt de hele maatschappij naar beneden. Het stimuleert misbruiken en demotiveert mensen. Kansarmen, zieken, gehandicapten, werklozen, … krijgen een negatief gevoel omdat ze zich uitgesloten of minder gewaardeerd voelen. Zij willen geen medelijden maar begrip. Zij hebben recht om actief deel te nemen aan de maatschappij volgens de mogelijkheden die ze hebben en moeten daarvoor een correcte uitkering krijgen.

 

Vluchtelingen, met of zonder papieren, steek ze niet werkloos voor jaren in een instelling of opvangtehuis maar laat ze meewerken om hun verblijfkosten te betalen en om ze hun zelfrespect niet te ontnemen. Nu zijn er heel wat mensen die uit verveling of menselijke noodzaak op zoek gaan naar ‘onregelmatige’ inkomsten of die wegkwijnen omdat ze zich uitgesloten en nutteloos voelen. Geef iedereen een bezigheid en zwartwerk en ook de kleine criminaliteit zullen aanzienlijk afnemen.

 

Meer solidariteit, betere sociale zekerheid

Met bovenstaande maatregelen komt er budget vrij voor meer steun en verzorging voor zij die het nodig hebben en voor het creëren van aangepaste jobs voor zij die actief kunnen zijn (lichtere job of aangepast aantal werkuren).

 

Het solidariteitsgevoel zal enorm toenemen omdat ‘het gevoel van misbruiken’ sterk zal afnemen. Ziek of gezond, rijk of arm, iedereen hoort erbij. Het is tijd voor een nieuwe kijk op die maatschappij…

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78 – 2230 Herselt

0495 / 38 59 64 burgemeester@herselt.be

www.herselt.be