Untitled Documentzaterdag 09 september 2006 - Meer water, planten en bomen in dorps- en stadscentra


9/9/2006

 

Meer water, planten en bomen in dorps- en stadscentra

  

Bescherming van de open ruimte, inbreiding, ruimtelijke planning, meer ruimte voor de natuur, … het zijn welbekende en veelgebruikte termen in Vlaanderen.

 

Maar, zoals zo vaak, heeft de mens steeds de neiging om van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan. Waar de mens vroeger te weinig aandacht had voor de natuur krijgt vandaag de mens te weinig ruimte. Door het gebrek aan woonzone en de concentratie ervan in de centra krijgt men overdreven veel appartementsblokken en een minimum aan groen en vrije ruimte waardoor mensen steeds dichter bij mekaar en zelfs op elkaar moeten gaan wonen.

 

Op oude dorpsfoto’s kan men zien dat er van het toenmalige groen in het dorpcentrum niet veel meer overblijft. Nochtans erkent iedereen dat water, planten en bomen een zeer rustgevende werking hebben op mens en dier. Het is algemeen geweten dat er veel meer onderlinge spanning en ongenoegen heerst waar mensen dichter op mekaar wonen.

 

Vandaar mijn voorstel voor een vernieuwende kijk op ruimtelijke ordening:

 

Maak het mogelijk om de centra van steden en gemeenten uit te breiden in oppervlakte zonder dat de netto bouwoppervlakte toeneemt. De gewonnen oppervlakte moet helemaal ingevuld worden met waterpartijen, planten en bomen. Aan de rand komen er dan gebouwen ter vervanging van vervallen of oude gebouwen in het centrum.

 

Met dit voorstel wordt het rendabel en verantwoord om een huizenblok af te breken en er een park in de plaats te voorzien. Het laat toe om het dorpsplein veel mooier en aangenamer te maken. De nieuwe gebouwen kunnen dan op een meer geschikte plaats gebouwd worden. Het maakt ook ruimte voor bepaalde mobiliteitsproblemen (fietsers, rolstoelen, tram, …). Vlaanderen wordt er niet minder groen door maar wel veel aangenamer. Stadsmensen moeten niet langer de wagen nemen om te gaan wandelen in een aangename omgeving.

 

Het wordt hoog tijd dat we in het ruimtelijk  structuurplan Vlaanderen (RSV) meer ruimte maken voor de mens. Dit kan zonder dat we waardevolle natuur- en groengebieden opofferen. Er zijn meer dan voldoende gronden aan de rand van de centra die hun functie verloren hebben en die geen meerwaarde bieden voor de natuur. Laten we deze oppervlakten benutten om onze centra ruimer en aangenamer te maken met bovendien een duidelijke bonus voor de natuur in het algemeen.

 

 

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78 – 2230 Herselt

0495/ 38 59 64

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be