Untitled Documentdonderdag 10 februari 2005 - 80 km per uur i.p.v. 90 en 70


80 km per uur i.p.v. 90 en 70

 

Jarenlang was 90 km/u een door iedereen aanvaarde basissnelheid in België. Er werden slechts sporadisch snelheidscontroles uitgeoefend, meestal met een marge van 16 km/u boven de toegelaten snelheid (vanaf 106 km/u dus). Het aantal verkeerslachtoffers in België bedraagt het dubbel van Nederland, waar men 80 km/u als basissnelheid heeft.

 

Elk zinnig mens was het erover eens dat aan de verkeersveiligheid iets moest gedaan worden: verbetering van de infrastructuur en meer controles op snelheid, alcohol en drugs. In Vlaanderen gingen stemmen op om de toegelaten basissnelheid op de Belgische wegen van 90 naar 70 km/u te brengen. Verbaliseren zou nu vanaf 76 km/u gebeuren waar dat vroeger 106 km/u was. Een verschil van 30 km/u! Van het ene uiterste naar het andere, zoals het in de politiek wel vaker gebeurt.

 

Omdat het hier over een federale bevoegdheid gaat, en men in Wallonië vasthoudt aan 90 km/u als toegelaten basissnelheid op de Belgische wegen, kan men in Vlaanderen slechts tot 70 km per uur komen door het plaatsen van verbodsborden “70” of zone-70 borden.

 

De verbodsborden “max. 70 km/u” rijzen op de meeste gewestwegen in Vlaanderen dan ook als paddestoelen uit de grond. Men komt tot de absurde toestand dat men wettelijk op de gewestwegen 20 km/u minder snel mag rijden dan op de meestal smallere en minder goed uitgeruste gemeentewegen. Heel Vlaanderen is daarom aan het dichtslibben met “70” als maximaal toegelaten snelheid op alle wegen.

 

Aangezien het verbodsbord met snelheidsbeperking “70” aan elk kruispunt vervalt komt men in een situatie waar er onvoorstelbaar veel verkeersborden (zouden) moeten bijgeplaatst worden.

 

Een zonebord vervalt echter niet aan een kruispunt. Het is geldig over een volledige zone. Voor de gemeenten zou het dus de goedkoopste, meest praktische en milieuvriendelijkste oplossing zijn dat over gans Vlaanderen een zone-70 zou toegepast worden, als het in praktijk toch zover zou komen. Verbodsborden “90” kunnen dan de stroken aangeven waar (uitzonderlijk) wel 90 km/u wordt toegelaten.

 

Vlaanderen doet dit echter niet. Daarom overwegen Herselt, Hulshout, Westerlo en vele andere gemeenten om tot een zone-70 over te gaan op gans het grondgebied. Enkel aan de invalswegen van de gewest- en gemeentewegen dienen er dan zoneborden te worden aangebracht.

 

De enkele wegenstroken waar 90 km/u wel wordt toegelaten worden dan voorzien van de verbodsborden “90”. Aangezien dit eerder de uitzondering zal zijn doet men een enorme besparing op het aantal te plaatsen borden. Dit zal de financiën en het uitzicht langs de weg ten goede komen, de andere borden meer doen opvallen en het onderhoud van de wegbermen veel gemakkelijker maken.

 

Tot op heden kan men echter ook hier geen toelating voor krijgen van het gewest. De gemeenten zouden daarom aan elk kruispunt met de gewestwegen 2 zoneborden moeten voorzien om begin en einde van de zone 70 aan te geven, terwijl op het grootste deel van deze gewestwegen de toegelaten snelheid evengoed tot 70 km/u is gebracht. Waar zijn we mee bezig …

 

 

Daarom stel ik het volgende voor:

 

 

Verlaag de huidige basissnelheid in België van 90 km/u tot 80 km/u.

 

 1. Vrijwel alle “70” borden kunnen verdwijnen. Als de politiediensten 10 km/u minder marge nemen bij het verbaliseren (6 i.p.v. 16) komt men evengoed tot 86 km/u als werkelijk toegelaten snelheid.
   
 2. Op de ring in Turnhout is vastgesteld dat de verlaging van de destijds streng gecontroleerde “90” naar “70” als toegelaten snelheid geen wezenlijk verschil in ongevallen gaf.
   
 3. In Nederland zijn de ongevallencijfers met 80 km/u als basissnelheid, mèt strenge controles, 50% van wat ze in Vlaanderen zijn.
   
 4. Een grote, zwijgende massa vindt “70” op goed uitgeruste gewestwegen, buiten het woongebied, onaanvaardbaar traag . Wanneer men dan € 100 tot € 150 moet betalen omdat men ’s nachts 80 deed op dergelijke wegstrook dan zal dit heel wat, terechte, ergernis en woede veroorzaken.
   
 5. Ongevallen tengevolge van “overdreven snelheid” hebben zelden te maken met het rijden van de toegelaten snelheden of het lichtjes overschrijden ervan. Meestal gaat het over enorme overschrijdingen van de toegelaten snelheid. Dit los je dus niet op door de toegelaten snelheid te verlagen, wel door de bestaande te laten respecteren.
   
 6. Het maatschappelijk draagvlak voor “80”, mèt strengere controles, zal op lange termijn veel groter zijn dan die voor “70”. Mogelijk is het ook in Wallonië verdedigbaar.
   
 7. Het bespaart de Vlaamse belastingbetaler miljoenen aan verkeerssignalisatie.
   
 8. Het uitzicht langs onze wegen zal er wel bij varen.
   
 9. De andere verkeersborden zullen veel beter in het oog springen.
   
 10. Het onderhoud van de bermen zal veel minder moeilijk zijn met veel minder verkeerspalen in de bermen.
   

 

Herselt, 10/2/2005

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78

2230 Herselt

014/ 54 55 11

0495/ 38 59 64

burgemeester@herselt.be