Untitled Documentdinsdag 22 mei 2007 - Meer veiligheid dankzij bewakingscamera’s en elektronisch toezicht


Veel meer veiligheid dankzij bewakingscamera’s en elektronisch toezicht

 

Bij de witte mars en de recente herdenkingsoptochten voor verschillende jonge slachtoffers was het massale medeleven van de bevolking met slachtoffers en hun familie een enorme troost en een hart onder de riem voor de nabestaanden. De onmacht overheerste want voor deze slachtoffers kon er niets meer gedaan worden. We moeten echter alles in het werk stellen om andere kinderen en de maatschappij beter te beschermen tegen onrecht en gevaren.

 

Daarom stel ik voor om, zoals in het Verenigd Koninkrijk reeds lang succesvol wordt toegepast, langs zoveel mogelijk belangrijke wegen en pleinen bewakingscamera’s te plaatsen die de opgenomen beelden enkele dagen bewaren.

 

Bewakingscamera’s hebben vooral een preventieve werking omdat ze de pakkans enorm verhogen. Misdadigers zullen het bovendien veel moeilijker krijgen om gerechtigheid te ontlopen. Het gebeurt nu al regelmatig dat beelden van bewakingscamera’s doorslaggevend zijn bij de doorbraak in een onderzoek en later als bewijsmateriaal tegen de daders.

 

Elektronisch toezicht via de bestaande enkelband en nieuwe gps-technologie moet sterk uitgebreid worden en zowel voor jonge, beginnende criminelen als voor vrijgekomen gevangenen veelvuldig en langdurig toegepast worden. Ook veroordeelden die vrijuit gaan omwille van plaatsgebrek in de gevangenis moeten onder dit regime vallen. Deze 3 groepen zijn verantwoordelijk voor een groot percentage van de misdrijven. Elektronisch toezicht is dus meer dan verantwoord, beschermt de maatschappij en helpt de politiediensten enorm.

 

Een strenger en kordater bestraffingbeleid, meer gevangenissen, meer alternatieve straffen en een betere opvolging en begeleiding van jonge criminelen en vrijgekomen gevangenen zijn eveneens zeer belangrijk.

 

Als er al maar 1 kind kan gered worden dankzij deze maatregelen is het al meer dan de moeite waard. Ze zullen bovendien in grote mate bijdragen tot het voorkomen en oplossen van heel wat andere misdaden zoals diefstal, inbraak, geweld, verkeersagressie en vandalisme.

 

Het zou mooi zijn moest de volgende regering hier werk willen van maken.

 

Luc Peetermans

Burgemeester van Herselt

5deOpvolger Kamerlijst CD&V - N-VA

Reacties: burgemeester@herselt.be