Untitled Documentdonderdag 11 december 2003 - Cameratoezicht door politiediensten


Onderwerp: Cameratoezicht door politiediensten

 Mevrouw
 Bij deze doe ik graag een voorstel i.v.m. de wetgeving op
cameratoezicht door politiediensten:
Cameratoezicht door politiediensten (al dan niet verborgen) kan enorm veel
voordelen bieden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de
bestrijding van misdaden. Door de wetgeving op de privacy (of de
interpretatie ervan) wordt het gebruik van cameratoezicht door
politiediensten echter zeer vaak verboden of tegengewerkt.
Doorgedreven toezicht door agenten is onbetaalbaar of weegt enorm op de
andere politietaken. Een hele organisatie van stewards en securitydiensten
is er het gevolg van. Het lijkt mij daarom noodzakelijk dat politiediensten
maximaal kunnen gebruik maken van cameratoezicht, ook in verborgen
opstelling. Problemen als vandalisme, diefstal, drugs en inbraken zijn zeer
moeilijk, vrijwel onmogelijk, op heterdaad vast te stellen. Juist dit zijn
echter de belangrijkste oorzaken van het onveiligheidsgevoel van de burger.
Het spreekt voor zich dat de verplichting  voor politiediensten om de burger
maximaal te wijzen op de aanwezigheid van cameratoezicht niet leidt tot
oplossingen maar tot verplaatsing van problemen (zeg maar misdaden!).
Hierdoor zullen op deze plaatsen misdaad en overlast wel drastisch afnemen.
Een belangrijk deel hiervan zal zich echter gewoon verplaatsen.
In het belang van de algemene veiligheid stel ik voor om de hele benadering
om te draaien:
Politiediensten moeten vrij kunnen oordelen over het inzetten van
cameratoezicht. Misbruik of oneigenlijk gebruik van beelden dient echter
zeer streng bestraft te worden. Op deze wijze blijft de privacy van alle
burgers evenzeer maximaal beschermd en zal bovendien hun veiligheidsgevoel
aanzienlijk toenemen. De politie krijgt eindelijk bewegingsvrijheid en de
mogelijkheid om efficiënter te handelen.
Het is een heel eenvoudige variant die echter een wereld van verschil zal
maken in de bestrijding van overlast en misdaden. De maatschappij zal er wel
bij varen: veel meer resultaten voor veel minder geld!

Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
*  014/53.98.31  * : burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be

0495/ 38 59 64

> E-zone
>  E-zine van de VVSG - afdeling Politiezones
> Jaargang 2003 - E-zone nr. 8 - 2003
>
> Hebt u suggesties of nieuws: mailto:e-zone@vvsg.be <mailto:e-zone@vvsg.be>
>
> Verandert binnenkort uw mailadres? Laat het ons a.u.b. weten.
>
>
> In dit nummer vragen we expliciet uw mening over het voorstel van vorming
> voor politiezones voor 2004 en over het op te stellen wetsontwerp van
> cameratoezicht. Gelieve een kort bevragingsformulier te vinden in bijlage
> over ons vormingsvoorstel voor de politiezones. We zouden het erg op prijs
> stellen indien u uw mening zou geven. 
>
>
> Wetsontwerp cameratoezicht voor veiligheidsdoeleinden: opmerkingen of
> suggesties zijn meer dan welkom
> Steeds meer lokale besturen doen een beroep op cameratoezicht om de
> veiligheid binnen hun gemeente te verbeteren of te garanderen. Wel stellen
> we vast dat geen enkele wetgeving het gebruik van deze
> beveiligingstechniek
> expliciet regelt.
> Om deze lacune in de wetgeving op te vullen, is door de Directie Private
> Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken het initiatief genomen om een
> wetsontwerp cameratoezicht voor veiligheidsdoeleinden op te stellen.
> Hierbij
> krijgen alle actoren die bij het veiligheidsbeleid betrokken zijn
> (waaronder
> dus uzelf en de VVSG), de kans om mee te werken aan dit ontwerp.
> We doen een oproep aan de lokale besturen en de lokale politiediensten die
> op hun grondgebied gebruik maken van camerabewaking of van plan zijn dit
> te
> doen, om te reageren op het voorstel dat nu voorligt. Het ontwerp bevindt
> zich in de prille ontwikkelingsfase en omvat enkel de principes. Het
> ontwerp
> is raadpleegbaar op www.vvsg.be <http://www.vvsg.be>  . U mag aangeven
> welke
> bepalingen zeker in het ontwerp dienen te worden opgenomen of welke
> overbodig zijn. U kan invulling geven aan de opgeworpen vraagstukken,
> zoals,
> wie is verantwoordelijk, wie geeft toestemming voor het gebruiken van
> cameratoezicht, wat is de rol van de burgemeester, zal de politiezone
> personeelsleden moeten inzetten voor het beheer van of controle op het
> cameratoezicht, enz. U mag de tabel invullen waarin de verschillende types
> van cameratoezicht staan vermeld. Hierbij staan de bevoegdheden en de
> taakverdeling centraal. Uw opmerkingen en suggesties zijn meer dan welkom
> uiterlijk tegen 15 december en voor meer info: mailto:bjorn.cools@vvsg.be
> <mailto:bjorn.cools@vvsg.be
>
>
> Uw contactpersonen van het VVSG-team Politie & Veiligheid voor vorming
> Stefan Meijlaers, verantwoordelijke vorming en consultancy, T:
> 02/233.31.19,
> mailto:stefan.meijlaers@vvsg.be <mailto:stefan.meijlaers@vvsg.be>
> Björn Cools, stafmedewerker vorming en consultancy, T. 02/233.31.60,
> mailto:bjorn.cools@vvsg.be <mailto:bjorn.cools@vvsg.be
> Anne De Schryver, Secretariaat, T: 02/233.20.71,
> mailto:anne.deschryver@vvsg.be <mailto:anne.deschryver@vvsg.be>
>
>
>  <<E-zone 008 bijlage.doc>>
>
>
>
>
>
>
>
> Anne De Schryver
> Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
> Secretariaat Team Veiligheid & Politie
> Tel: 02-233 20 71
> Fax: 02-233 31 52
> e-mail: anne.deschryver@vvsg.be
>
>
>  << Bestand: E-zone 008 bijlage.doc >>