Untitled Documentdinsdag 16 november 1999 - De degressieve loopbaan


De degressieve loopbaan.

 

Indien men de arbeidsduur omgekeerd evenredig met het arbeidsloon laat evolueren, met andere woorden, indien men jongere mensen de mogelijkheid biedt om meer dan 38 uren per week te werken om geleidelijk aan naar bijvoorbeeld 20 uren per week te evolueren bij het einde van hun loopbaan zal dit voor velen ongekende voordelen bieden.

 

Wij leven in een land met een zeer ingewikkelde arbeidswetgeving. In grote lijnen kan men stellen dat voltijdse arbeidskrachten ongeveer 38 uren per week gaan werken en dit gedurende gemiddeld 40 jaar. Het loon zal gedurende de volledige loopbaan geleidelijk toenemen terwijl het aantal te presteren arbeidsuren constant blijft.

 

Met andere woorden: wanneer de nood aan financiële middelen het hoogst is (trouwen, bouwen, kinderen, universiteit, …) zijn de inkomsten minimaal en wanneer de belangrijkste kosten achter de rug zijn (lening afgelegd, kinderen uit huis) zijn de inkomsten maximaal.

 

Indien men echter aan jongere mensen de mogelijkheid moest bieden om de zaken om te draaien dan zou de financiële druk op het gezinsleven heel wat lager zijn. Bovendien zou men de intrestlasten bij het aangaan van een lening drastisch verminderen omdat men deze op kortere termijn kan afbetalen. Het huidig systeem dient enkel de kredietmaatschappijen.

 

Bij gezinnen met kinderen, waar nu beide ouders werken om tot een groter inkomen te komen, zal één van beiden gemakkelijker kunnen kiezen voor een deeltijdse job of zelfs thuis blijven. Het zal de “nestwarmte” voor de kinderen en dus het hele gezin ten goede komen. De druk op de maatschappij om meer kinderopvang te voorzien zal wat afnemen.

 

Aan het einde van een loopbaan daarentegen zal men zich niet langer moeten forceren en opladen om de arbeidsdruk aan te kunnen om daarna, van vandaag op morgen, op niets terug te vallen. Het geleidelijk afnemen van de arbeidsduur zal de gezondheid ten goede komen en voorkomt dat mensen bij hun pensionering in een groot zwart gat vallen.

 

Vele werkgevers gaan bovendien terug interesse hebben in oudere werklozen. Hun ervaring en een kortere arbeidsduur maken ze tot zeer interessante medewerkers voor zelfstandigen die nog geen of slechts enkele werknemers hebben.

 

Voorwaarden voor de degressieve loopbaan: zowel werknemer als werkgever moeten vrijuit kunnen kiezen voor dit systeem. Geforceerde systemen wekken steeds spanningen op. Ook mag het niet leiden tot een verhoging van de administratieve rompslomp voor de werkgever.

 

Het ligt enkel in mijn bedoeling om een idee te lanceren, waarvan ik overtuigd ben dat het spectaculaire voordelen kan bieden. Vanzelfsprekend is het onvolledig en voor verbetering vatbaar.

 

 

 

 

Luc Peetermans

Burgemeester

 

 

Luc Peetermans - Dorp 78 - 2230 Herselt - Tel.: 014/54 55 11 - Fax: 014/ 54 18 00