Untitled Documentzaterdag 24 maart 2007 - Dringende medische hulp (100) moet sneller!


Open brief aan minister Demotte:

Dringende medische hulp (100) moet sneller!

 

Interventietijden voor dringende medische hulp lopen in België vaak te hoog op, soms zelfs tot meer dan 30 minuten. Ongehoord! De dekking door de brandweer is beter dan die van dringende medische hulp. Nochtans doen deze laatste een veelvoud aan noodinterventies en is de uitrustingskost veel lager.

 

Bij noodsituaties is het belangrijk dat de politie, brandweer of ziekenwagen zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn. De oproeptijd en aanrijtijd dienen zo kort mogelijk te zijn. Elke minuut telt.

 

De politie voorziet al jaren in een permanentie. Dag en nacht, 7 dagen op 7, is er in elke politiezone minstens 1 interventieploeg op de baan om dringend bijstand te kunnen verlenen indien nodig. Indien er geen dringende oproepen zijn doen zij preventieve controles.

 

Bij brandweer en dringende medische hulp (100) ligt dat anders. Slechts enkele grote brandweerkorpsen en ambulancediensten staan dag en nacht paraat. Dat wil zeggen dat er ’s nachts een volledige bemanning blijft inslapen om sneller te kunnen uitrukken bij een noodoproep. Dit levert gemiddeld een tijdwinst op van 5 à 6 minuten. Een eeuwigheid als het over leven en dood gaat, wat voor dringende medische hulp vaak het geval is.

 

Veel brandweerkorpsen en ambulancediensten moeten echter na de diensturen de bemanning oproepen. Het gebeurt regelmatig dat iemand die opgeroepen wordt de plaats van de noodsituatie moet passeren om zich naar de brandweer of ziekenwagen te begeven. Het gebeurt spijtig genoeg ook dat ze onderweg zelf slachtoffer worden van een ongeval.

 

Alvast alle ambulancediensten zouden moeten verplicht worden om dag en nacht een volledige bemanning ter beschikking te hebben bij de ziekenwagen zodat de interventietijd gevoelig daalt. Bovendien moeten er dringend ambulancediensten bijkomen op plaatsen waar de aanrijtijden te hoog blijven.

 

Dringende medische hulp is vaak levensbelangrijk. Tegenover de meerkost om de interventietijd gevoelig in te korten staan mensenlevens, minder erge en minder blijvende letsels. Dit zorgt voor een besparing op de verzorgingskosten en veel minder menselijke drama’s.

 

Luc Peetermans

Burgemeester van Herselt

24-3-2007