Untitled Documentdinsdag 30 juni 2009 - Verzekeringsmaatschappijen kunnen verkeersveiligheid helpen verhogen


Van: PEETERMANS Luc [luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: dinsdag 30 juni 2009 12:41
Aan: 'info@schouppe.fed.be'
CC: 'seg@cbfa.be'; 'info@fcvv.be'; kris.peeters@vlaanderen.be; 'mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be'
Onderwerp: Verzekeringsmaatschappijen kunnen verkeersveiligheid helpen verhogen door verstrekken van informatie aan de overheid


Open vraag aan de staatssecretaris voor mobiliteit en verkeersveiligheid, de heer Etienne Schouppe

 

 

Geachte staatssecretaris

 

 

Ongevallenstatistieken en ontleding van ongevallen helpen ons vaak bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het toont aan welke plaatsen bijzondere aandacht, maatregelen en eventueel infrastructuuraanpassingen behoeven. Ook de federale en Vlaamse overheid baseren zich vaak op deze cijfers.

 

Ik stel echter geregeld vast dat deze cijfers onvolledig zijn. Er gebeuren namelijk heel wat kleinere ongevallen die niet worden opgenomen in de statistieken omdat de politie er niet werd voor opgeroepen of omdat de betrokken partij(en) alles regelen zonder tussenkomst van de politie. Het zou echter zeer zinvol zijn moesten ook deze ongevallen opgenomen worden in onze ongevallenstatistieken.

 

Vaak doet men wel beroep op de verzekering bij deze ongevallen. Indien de verzekeringsmaatschappijen deze ongevallen, zonder vermelding van namen van betrokkenen, zou melden aan de bevoegde politiediensten dan kunnen deze ongevallen mee opgenomen worden in de statistieken. Het zou onze aandacht vestigen op ongekende of onderschatte probleempunten en ons toelaten om eventueel gepaste maatregelen te nemen.

 

Ook de verzekeringsmaatschappijen zullen hier op termijn hun voordeel uithalen omdat er redelijkerwijze mag verwacht worden dat een aantal probleempunten zullen verbeterd of weggewerkt worden waardoor de verzekeringsmaatschappijen minder zullen moeten tussenkomen.

 

Met dit schrijven wil ik u verzoeken om mijn voorstel in overweging te nemen en een voorstel uit te werken met de verzekeringsmaatschappijen om het opnemen van de vermelde ongevallen in de statistieken mogelijk te maken. Ik dank u bij voorbaat.

 

Hoogachtend

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Kerkstraat 1

2230 Herselt

Tel: 014 53 98 31

burgemeester@herselt.be

www.herselt.be

 

Kopij aan Minister-President Kris Peeters, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, aan de Federale en Vlaamse Commissie Verkeersveiligheid en de pers