Untitled Documentwoensdag 06 februari 2002 - Kempische agenten voor voetbalwedstrijd Brugge-Antwerp


OPEN BRIEF

 

Aan Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. A. Dusquesne                        6 februari 2002

 

 

Irritaties bij politiehervormingen

 

 

Geachte heer minister,

 

 

Ik ben ervan overtuigd dat de politiehervormingen hoe langer hoe meer maatschappelijk nut zullen opleveren. De grote voordelen die we mogen verwachten worden vaak verborgen door de heisa rond de meerkost. Het mag echter de ogen niet sluiten voor enkele mistoestanden die ernstige irritaties verwekken bij de lokale politie.

 

  1. Vorige zondag, 4 februari 2002, werden 2 politieagenten van onze zone opgevorderd voor veiligheidstoezicht bij de voetbalwedstrijd Brugge-Antwerp. Zij dienden vanaf 8.30u hun dienst aan te vatten in Herselt om zich daarna naar Wilrijk te begeven (ongeveer 50 km verder) om vanaf daar een bus Antwerpsupporters te begeleiden naar Brugge (ongeveer 150 km). In totaal zullen wij ongeveer 2 x 10 manuren dienen te vergoeden (zondagvergoeding!) om een voetbalmatch bij te wonen (15u.-16.45u.) aan de andere kant van het land.

    Wanneer onze manschappen met weinig gevoel voor personeelsmanagement worden opgevorderd dan is dit ten koste van veel belangrijker maatschappelijk werk zoals de toenemende drugsproblematiek bij jongeren, verkeersveiligheid, W.O.D.C.A.-acties, e.a. Enkele maanden geleden reeds hadden wij een vergadering met de dirco, dhr. Boogers, om dit soort wantoestanden aan te klagen. Vandaag vraag ik u uitdrukkelijk om een initiatief te nemen om deze wantoestanden in de toekomst te vermijden.

  2. Het basisvoorstel dat u doet naar de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten
    ( www.vvsg.be) i.v.m. de federale bijdrage in de buitengewone meerkosten van de lokale politie verontrust mij ten zeerste en staat in schril contrast met wat de regering via de media verkondigde.

    Het zal de bevolking weinig interesseren of de meerkosten via hun gemeentelijke dan wel via hun federale belastingen worden betaald. Mogen wij er op rekenen dat de feitelijke regeling volledig zal overeen komen met de talrijke en duidelijke beloften die door meerdere regeringsleden werden geuit en dat er buiten de schijnwerpers, na de publieke verklaringen, geen “interpretatietechnieken” worden toegepast om een groot deel van de meerkosten toch in de lokale schoenen te schuiven?

 

Ik dank u voor uw aandacht, mijnheer de minister, en zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Luc Peetermans

Burgemeester van Herselt

Politiezone Zuiderkempen