Untitled Documentmaandag 27 mei 2002 - Stemrecht vanaf, en schoolplicht tot 16 jaar?


Stemrecht vanaf, en schoolplicht tot 16 jaar?

 

 

Geef jongeren stemrecht vanaf hun 16 jaar en verlaag de schoolplicht tot diezelfde leeftijd. Niet evenwel met de bedoeling om jongeren minder lang te laten studeren maar wel met de bedoeling om jongeren die absoluut geen motivatie (meer) kunnen opbrengen om naar school te gaan een alternatief te bieden.

 

In plaats van nog 2 jaar langer tegen de zin naar school te gaan zou men kunnen voorzien in een verplichte burgerdienst (met gepaste vergoeding) of men zou als voorwaarde een arbeidscontract kunnen stellen. Het mag in geen geval zo zijn dat de jongeren van de school op de straat terecht komen.

 

Het is onaanvaardbaar dat de maatschappij blind blijft voor de gevoelens en talenten van onze jeugd. En daar waar er overlast door jongeren wordt vastgesteld dient naar de oorzaken hiervan gezocht te worden. Het mag toch niet verbazen dat, wanneer we onze jongeren niet actief laten deelnemen aan onze maatschappij, dat ze zich dan ook niet betrokken voelen en zich eerder zullen afzetten tegen al wat de “gevestigde orde” is.