Untitled Documentwoensdag 04 augustus 2004 - Voorstel tot verbetering van ons sociaal systeem


Onderwerp:            Voorstel tot verbetering van ons sociaal systeem.

Persmededeling

 

Geachte

 

De laatste maanden wordt er meer en meer gewag gemaakt van loopbaanverlenging en toename van de arbeidsduur, zonder loonaanpassing. Het lijkt mij de omgekeerde wereld: terwijl ongeveer 1 miljoen Belgen "werk zoeken" en dit blijkbaar niet vinden, wordt verwacht dat diegenen die reeds werken nog meer en nog langer werken ...

 

Wat heeft dit nog te maken met een solidaire samenleving? Wat heeft de overheid tegen de werkende mens?

 

Is het niet hoog tijd dat men iedereen laat deelnemen aan onze "solidaire samenleving"? M.a.w., laat mensen die van een uitkering genieten daarvoor, naar eigen vermogen, een wederdienst leveren aan onze maatschappij en dit in verhouding tot de uitkering die men geniet.

 

Deze maatregel zal aan vele werkzoekenden terug een gevoel van maatschappelijk nut en betrokkenheid geven. Het zal ook de ergernis van vele werkende mensen doen afnemen. Werkgevers krijgen niet langer "nep-werkzoekenden" over de vloer die eigenlijk geen 38 uren per week willen werken om bvb. € 150 à € 200 per maand meer te verdienen dan het bedrag van hun uitkering. Ook de arbeidsmotivatie van de anderen zal toenemen.

Openbare gebouwen, parken en plantsoenen, het verenigingsleven, de sociale sector, ontwikkelingsprojecten e.a. lovenswaardige zaken zullen er wel bij varen. Nu is hier vaak "onvoldoende geld" voor, terwijl dit geld er wel is om mensen NIETS te laten doen! Enkel diegenen die niet willen werken zullen zich benadeeld voelen, maar dit zijn per definitie geen werkzoekenden. Ook op de problematiek van verveling, drugsgebruik, vandalisme en inbraken zal deze maatregel een niet onbelangrijk effect hebben.

 

Ik pleit er dus voor om niet die mensen die nu reeds werken nog meer te belasten maar om de anderen een bijdrage te laten leveren. Dit dient wel te gebeuren met respect voor de man of vrouw die voor de opvoeding van de kinderen kiest. Dit is in mijn ogen nog steeds de mooiste en belangrijkste job die er bestaat. Ze dient echter niet gesteund te worden met een werkloosheidsvergoeding maar wel met fiscale voordelen.

 

Het invoeren van de "degressieve loopbaan" zal eveneeens aanzienlijk bijdragen tot een beter en menselijker sociaal systeem.

 

 

 

 

Beste groeten

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78

2230 Herselt

014/ 54 55 11

0495/ 38 59 64