Untitled Documentzondag 17 oktober 2004 - “Zwarte camera’s” langs wegen, pleinen en in openbare ruimtes


“Zwarte camera’s” langs wegen, pleinen en in openbare ruimtes

 

Het onveiligheidgevoel en de roep naar meer blauw op straat zijn al jaren belangrijke maatschappelijke thema’s. Nochtans kan op een eenvoudige, betaalbare wijze de veiligheid van de burger spectaculair verbeteren. Hiervoor zijn er geen bijkomende agenten nodig, integendeel.

 

Het principe van de zwarte doos in vliegtuigen, waarbij er constant geluidsopnamen worden gemaakt van wat er gebeurt in de cockpit en dat enkel beluisterd wordt wanneer er zich een ramp voordoet, kan ook toegepast worden op onze wegen en pleinen: “Zwarte camera’s” langs wegen, pleinen en in openbare ruimtes kunnen voor belangrijke informatie zorgen wanneer er zich ernstige “onregelmatigheden” voordoen.

 

Met “zwarte camera’s” bedoel ik camera’s die constant filmen en de tijd registreren en waarbij niemand kan toekijken op wat er gefilmd wordt. De privacy van de burger wordt dus gerespecteerd. Om de 24 uren (eventueel langer, afhankelijk van technische mogelijkheden) overschrijft de camera de gemaakte beelden. Indien er iets ernstig gebeurd is kan men op deze “zwarte camera’s” beroep doen voor belangrijke informatie: beelden van de mogelijke daders of bekijken van de feiten.

 

De beelden mogen enkel bekeken worden door de federale diensten (weeral om de privacy te beschermen) en op voorwaarde dat er daartoe aanleiding is, zoals bvb. woninginbraak, diefstal, car-jacking, vandalisme, vechtpartij, brandstichting, vluchtmisdrijf, aanranding, verkrachting, ontvoering, …   

 

Indien er in elke gemeente, langs alle gewestwegen en bij risicogevoelige evenementen een bepaald aantal camera’s geplaatst wordt dan is de kans zeer groot dat men aanwijzingen of nuttige informatie over de feiten of daders kan vinden door het raadplegen van de tijdens de bewuste periode gemaakte beelden.

 

Het type (vlucht) auto, de nummerplaat, het juiste tijdstip, een persoonsbeschrijving, vluchtrichting, de feiten … Het zijn allemaal gegevens die een snelle opheldering kunnen bewerkstelligen of die later kunnen helpen om verbanden te leggen met andere al dan niet opgehelderde misdrijven. Voor speurders is het hoe dan ook zoeken naar aanknopingspunten, zachte en harde informatie om een onderzoek succesvol af te ronden.

 

 De “zwarte camera’s” kunnen hierbij een zeer belangrijke bron van informatie vormen, in het belang van alle slachtoffers. De wetgeving op de privacy wordt niet geschaad. Integendeel, de misdadigers worden niet langer beschermd ten koste van de brave burger. Het systeem van “zwarte camera’s” zal een zeer ontradend effect hebben voor potentiële misdadigers, het onveiligheidgevoel van de burger verminderen en de veiligheid drastisch verhogen.

 

Mag een efficiënte oplossing simpel en goedkoop zijn?

 

 

Luc Peetermans

Burgemeester

Dorp 78 - 2230 Herselt

0495/ 38 59 64 - 014 /54 55 11

burgemeester@herselt.be

17-11-2004