Untitled Documentdinsdag 04 december 2007 - Dank aan Leterme en De Wever


Geachte Burgemeester,

Beste Luc,

Dank u voor uw mail.

Ik heb onze toezeggingen van voor de verkiezingen gerespecteerd en ben niet verder gegaan met de formatie toen bleek dat er geen platform was voor een ruime staatshervorming. Wij blijven bij ons standpunt dat er hoe dan ook institutionele hervormingen moeten komen.

Uw steunbetuiging doet deugd!

Met vriendelijke groeten,

Yves LetermeVan: PEETERMANS Luc [mailto:luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: dinsdag 4 december 2007 17:26
Aan: "yves.leterme@skynet.be" <yves.leterme@skynet.be>, "yves.leterme@vlaanderen.be" <yves.leterme@vlaanderen.be>, "voorzitter@cdenv.be" <voorzitter@cdenv.be>, "bart.dewever@vlaamsparlement.be" <bart.dewever@vlaamsparlement.be>
Onderwerp: Hartelijk dank en gefeliciteerd !

 
 
Beste Yves
Beste voorzitters
 
Vooreerst, hartelijk dank omdat jullie woord hebben gehouden naar de leden en kiezers toe. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn maar gezien de omstandigheden en de enorme druk die op jullie werd uitgeoefend en de vele voorbeelden uit het verleden lijkt het mij toch een keerpunt in de politieke cultuur te zijn. Gefeliciteerd! Het siert jullie dat jullie het eigen belang wegcijferden voor het algemeen belang, wetende bovendien dat jullie heel wat kritiek zouden moeten incasseren vanwege de media en de bevolking. Het zal pijn doen op dit ogenblik maar je mag fier zijn op de man die voor u in de spiegel staat.
Het is dankzij jullie houding dat iedereen, zelfs de koning, er nu wel van overtuigd is dat een belangrijke staatshervorming noodzakelijk is wil men België laten voortbestaan. Eerst moest echter de man van het volk, Yves Leterme, politiek worden afgeslacht. Wees er echter maar gerust in dat het tij snel zal keren. De man in de straat voelt de waarheid veel beter aan dan velen denken en houdt niet van politieke spelletjes. Mensen vinden het normaal dat beloftes worden nagekomen. De waardering voor het kartel en haar kopman zal achteraf des te groter zijn.
 
Ik neem aan dat het kartel niet toegeeflijker gaat worden nu ze zelf niet meer de formateur leveren. Binnen enkele weken of maanden zal blijken dat er een staatshervorming komt die verder gaat dan wat tot nu toe kon bekomen worden of dat de padstelling aanhoudt en het echt wel problematisch wordt voor het voortbestaan van het land.
 
In beide gevallen is dat een overwinning van het kartel. In het eerste geval zal men er niet naast kunnen dat deze staatshervorming het gevolg is van de standvastigheid en correctheid van het kartel. In het tweede geval zal blijken dat niemand kan wat Yves Leterme ook niet lukte. Ook dat is belangrijk voor de beeldvorming en het eerherstel.
 
Voor mij is het duidelijk dat de gewesten best zoveel mogelijk bevoegdheden overnemen van het federale en goed samenwerken binnen Europa. Een bedrijf of een land waar de raad van bestuur niet of slechts na vele maanden of moeilijke compromissen tot besluitvorming en eendracht komt is gedoemd om te verdwijnen, meestal na jaren van ruzie en zware verliezen. Het is dan tijd om het te hervormen of af te stoten. Men kan gelukkig niemand dwingen om ja te zeggen in een democratie. De Walen hebben het recht om bij hun standpunt te blijven, maar wij ook. Een schijnhuwelijk is bij wet verboden en zeker niet in het belang van de Vlamingen. In de huidige omstandigheden nog meer tegemoet komen aan de Waalse eisen zal veel negatiever onthaald worden door de bevolking dan de lange onderhandelingstermijn of de onmacht om tot een akkoord te komen. Jullie hebben de juiste beslissing genomen!
 
Ik heb jullie reeds enkele keren mijn bezorgdheid en standpunt doorgemaild tijdens de onderhandelingsperiode. Ik hoop dat ik jullie er niet mee lastig viel. Ik wilde ook nu niet nalaten om jullie te bedanken voor jullie correctheid en inzet. Ik wens jullie 'veel sterkte en een spoedig herstel' na deze slopende maanden en hoop dat jullie kortelings het werk kunnen afmaken met een eervol en goed resultaat voor alle Belgen.
 
Ik wens jullie en jullie familie een prettig jaareinde en een voorspoedig 2008!
 
Met vriendelijke groeten,
Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
0495/ 38 59 64
( 014/53.98.31 + : burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be