Untitled Documentdonderdag 06 december 2007 - (Waals) Pleidooi voor het dringend vormen van een federale regering


 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: PEETERMANS Luc [mailto:luc.peetermans@herselt.be]
Verzonden: donderdag 6 december 2007 17:51
Aan: Christelle Guelff
CC: voorzitter@cdenv.be; bart.dewever@vlaamsparlement.be; yves.leterme@vlaanderen.be
Onderwerp: RE: uw pleidooi voor het dringend vormen van een federale regering

 

Geachte collega

 

Ik heb met belangstelling uw pleidooi voor het dringend vormen van een federale regering gelezen. U vraagt terecht om het oplossen van andere belangrijke problemen niet te blokkeren. Maar hier nijpt nu net het schoentje bij vele Vlamingen. Hier leeft het gevoel dat zeer veel zinvolle zaken worden tegengehouden door de Walen omdat ze er een andere mening op nahouden en daarom principieel de zaken blokkeren om te voorkomen dat Vlaanderen en Wallonië verder uiteen groeit. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de verkeersonveiligheid. Het gevolg is dat de wil om samen verder te gaan steeds afneemt bij meer en meer Vlamingen.

 

U zal het met mij eens zijn dat de publieke opinie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel steeds verder uit elkaar groeit en dat ook de politici dit aanvoelen. Als democraat zal u zeker respect opbrengen voor de wil van de kiezer. De Vlamingen hebben duidelijk gekozen voor meer autonomie en een beter bestuur. Geen enkel zinnig mens kan zich verzoenen met de vaak ellenlange communautaire discussies over vaak pietluttige en onschuldige zaken. Het feit dat er na 175 dagen nog steeds geen akkoord is om tot een regering te komen is daarvan het duidelijkste bewijs. De kloof tussen Vlamingen en Walen wordt er alleen maar groter door.

 

De onderhandelaars van Open VLD, CD&V en N-VA hebben steeds gepraat over een beter bestuur voor alle Belgen. De Vlaamse partijen hebben steeds een open, respectvolle en constructieve houding aangenomen aan de onderhandelingstafel en in de media. Het ultieme voorstel ging voor vele Vlamingen niet ver genoeg maar werd toch afgeschoten door CDH, wat hun goed recht is natuurlijk. Het resultaat is dat het aantal Vlamingen dat liever alleen doorgaat weer is toegenomen. Vergeet daarbij niet dat de Vlamingen niets hebben tegen de Walen, integendeel.

 

De vaas is nu gebroken en men kan trachten de scherven te lijmen maar ze zal er nooit meer uitzien als vroeger. Als de Walen de Vlamingen willen blijven beperken in hun mogelijkheden, zonder dat de Walen er nadeel van hebben, dan vrees ik dat een goed bestuur niet meer mogelijk is. Het is dan beter dat Vlamingen en Walen elk hun eigen weg gaan binnen een eengemaakt en solidair Europa. De burger betaalt nu al veel te veel belastingen voor het onderhouden van te veel overheid (gemeente, provincie, gewest, gemeenschap, België en Europa).

 

Voor alle duidelijkheid: dit is mijn persoonlijk standpunt.

 

Ik wens u verder nog prettige feestdagen en een voorspoedig 2008!

 

Met vriendelijke groeten,

Luc Peetermans - Burgemeester

Kerkstraat 1 - 2230 Herselt

0495/ 38 59 64

*  014/53.98.31  * : burgemeester@herselt.be

http://www.herselt.be<http://www.herselt.be/>

 ________________________________

Van: Christelle Guelff [mailto:secretariat01.aubange@publilink.be]

Verzonden: Thursday, December 06, 2007 2:50 PM

Aan: Herselt GEM Burgemeester

                                                                                                                                                                                                                                                   Royaume de Belgique

Province de Luxembourg

            Administration Communale d’Aubange

            22, rue Haute, B – 6791 – Athus

                                   Tél : 003263/381250

                                   Fax : 003263/385287

                                                                                                                         Athus, de 4de december 2007

  

Mevrouw de Burgemeester,

Meneer de Burgemeester,

 

Ik schriijf u als burgemeester van Aubange, een gemeente van 15 000 inwoners in het Zuiden van de provincie Luxemburg aan de grens met Frankrijk en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 

Ons land heeft nu, sinds bijna zes maanden geen nieuwe federale regering.

De meeste mensen uit Aubange – en ik ben zeker dat dit ook het geval is in uw gemeente – zijn er beu van. Het zijn nu meer dan 170 dagen, dat er geen beslissingen meer genomen worden. De winter is aan onze deur en veel arme mensen weten niet hoe ze zich dit jaar zullen warmen, zonder hulp van de federale regering zoals vorig jaar. Dit is maar één voorbeeld van de mogellijke gevolgen van een gebrek aan regering.

 

U weet ook dat onze gemeenten allemaal op beslissingen van de staat wachten, onder andere in financiele en fiscale zaken (regelmatige stortingen van belastingen, hoogte van de btw…) Maar ook de noodzakelijke hervorming van de brandweer-diensten is geblokkeerd. De financering van onze politiezones wordt voor alle gemeenten onbetaalbaar.

 

U zult me zeker antwoorden, Mevrouw de Burgemeester, Meneer de Burgemeester, dat de hervorming van de staat belangrijk is voor u en voor de Vlaamse politici. Maar is het niet mogelijk ervan te praten zonder de andere problemen te blokkeren ?

 

Wij hebben de kans in een drietalig land te wonen en onze politieke verantwoordigen zijn bezig er een handicap van te maken.

 

De gemeenteraad van Aubange heeft aan al de presidenten van de demokratische partijen geschreven om ze aan hun verantwoordelijheid en hun gezond verstand te  herinneren. Laten wij niet aan de volgende verkiezingen denken maar aan al onze burgers die nog op ons tellen om dit land te redden. We moeten dringend een federale regering krijgen !

 

U kunt in het Nederlands op die brief antwoorden want ook bij ons in Wallonië, zijn er politici die uw moedertaal beheersen.

 

Met mijn beste hoogachting.

 

                                                                                              Jean-Paul DONDELINGER,

                                                                                              Burgemeester van Aubange,