Untitled Documentdinsdag 13 november 2007 - Steunbetuiging aan de formateur en voorzitters van CD&V en NVA.


Beste,
 
Bart De Wever leest zijn mails wel, maar heeft helaas niet de tijd om ze zelf te beantwoorden.
 
Bedankt voor uw steun en bemoedigend bericht.
 
Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Homans
Medewerkster Bart De Wever
----- Original Message -----
From: PEETERMANS Luc
To: yves.leterme@skynet.be ; yves.leterme@vlaanderen.be ; voorzitter@cdenv.be ; bart.dewever@vlaamsparlement.be
Sent: Tuesday, November 13, 2007 12:39 PM
Subject: Proficiat en hou vol!
 
Geachte formateur
Geachte voorzitters
 
Gefeliciteerd! Even dacht ik dat we als grootste partij en overwinnaar van de verkiezingen onze kiezers de rug zouden toekeren om het beleid van de anderen te gaan voeren. U zal ook wel ervaren hebben dat de beeldvorming bijna dramatisch was maar door de verklaring van de voorzitters gelukkig snel werd omgekeerd.
 
Ik wil jullie even laten weten dat jullie houding en optreden door de Vlaamse bevolking meer en meer gewaardeerd wordt. Tot op heden kan de bevolking alleen maar vaststellen dat jullie rechtlijnig, redelijk en betrouwbaar zijn. Ik besef dat de druk op jullie, en vooral op de formateur, enorm en bijna onmenselijk moet zijn. Maar als je zwicht onder het gewicht valt het hele gebouw in en blijft er enkel puin over.
 
Beste Yves
 
Het lijkt mij belangrijk dat de negatieve beeldvorming rond uw persoon wordt rechtgezet. Het niet lukken van de formatie is het gevolg van uw trouw aan de kiezer en uw gegeven woord. Niemand kan ontkennen dat u alles in het werk hebt gesteld om tot een werkbare samenwerking tussen de betrokken partijen te komen. Men kan u niet kwalijk nemen dat u er niet in slaagt om een redelijke houding van iedereen af te dwingen. Wel indien u uw woord zou breken en uw kiezers zou verloochenen. Het zou ook de omgekeerde wereld zijn als u de Vlaamse belangen ondergeschikt zou maken aan de Waalse.
 
Ik meen daarom dat het ogenblik gekomen is om als formateur de pers samen te roepen voor uw visie op de feiten, de voorbije maanden en de toekomst. Het moet de beeldvorming rond uw persoon corrigeren. Het moet duidelijk zijn dat U de sleutelfiguur bent voor Vlaanderen en België en dat er bij gebrek aan begrip en redelijkheid van alle partijen geen federale regering zal en kan komen. U hoeft het niet te aanvaarden dat u omwille van uw fantastisch verkiezingsresultaat wordt tegengewerkt en tot de grootste toegevingen wordt gedwongen. Maak dit nogmaals duidelijk voor iedereen. De bevolking zal u hierdoor nog meer waarderen.
 
Op termijn zal een rechtlijnige houding U, CD&V/N-va en gans Vlaanderen ten goede komen. Als het alsnog lukt om begrip en redelijkheid af te dwingen van de andere betrokken partijen en een federale regering te vormen dan zal ook België veel beter leefbaar en bestuurbaar zijn.
 
Geachte formateur
Geachte voorzitters
 
Het is vaak eenzaam aan de top. Schouderklopjes krijgt men in de politiek niet vaak. Ik vermoed nochtans dat jullie zeer veel aanmoedigingen en bemoedigende mails mogen ontvangen. Ook ik wilde alvast niet nalaten om jullie mijn respect en steun over te maken. Jullie hebben er nu al voor gezorgd dat België drastisch aan het veranderen is. Jullie zijn bezig om één van de belangrijkste pagina's in de vaderlandse geschiedenis te schrijven. Proficiat en hou vol!
 
Hoogachtend
 
Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
( 014/53.98.31 - 0495/ 38 59 64
+ : burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be