Untitled Documentmaandag 20 augustus 2007 - Proficiat formateur en voorzitters


Geachte formateur
Geachte voorzitters

Gefeliciteerd met jullie aanpak van deze regeringsvorming! De serene en respectvolle wijze waarop jullie werken zal op langere termijn het meest gewaardeerd worden. Het prachtige verkiezingsresultaat dwingt jullie niet om een regering te vormen of in een regering te stappen. Integendeel, het moet jullie dwingen om de ingenomen standpunten tenvolle te verdedigen. We hoeven niet snel een regering maar een goede en werkbare regering. Als dat niet kan, beter geen regering. De pers zal achteraf enkel nog aandacht hebben voor loze beloftes en woordbreuk van de betrokken partijen. Het resultaat zal beoordeeld worden, niet de snelheid.

Zeer veel Vlamingen, elke dag meer, waarderen het dat de Vlaamse partijen eindelijk hun sterkte en persoonlijkheid tonen. Ik hoop dat dit zo blijft. Strategisch lijkt het me zelfs op termijn best dat de formateur kiest voor het teruggeven van zijn opdracht, eerder dan op de knieën te moeten gaan voor onredelijkheid van de Waalse partijen. De opvolger zal dan evenzeer vastrijden. De Vlaamse positie zal er enkel door verstevigen. Het is de taak van de formateur om een regering te vormen. Maar het is niet logisch dat de uitgesproken winnaar van de verkiezingen hiervoor het meeste water in zijn wijn zou moeten doen, integendeel.

Elke Vlaming voelt nu, dankzij jullie, duidelijk aan dat er wel degelijk een zeer groot verschil is in de wijze waarop de Vlaamse belangen verdedigd worden. Dit is een unieke positie in de geschiedenis. Beter geen akkoord dan een slecht akkoord. Slechts weinigen liggen wakker van België maar elke Vlaming is deze steeds weerkerende onredelijkheid meer dan beu. Ze rekenen op jullie volharding, ik ook.

Hoogachtend en met welgemeende groeten

Luc Peetermans - Burgemeester
Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
0495/ 38 59 64
( 014/53.98.31 + : burgemeester@herselt.be
http://www.herselt.be

 

Reactie Yves Leterme (21/8/2007)

Geachte heer burgemeester,

Beste Luc,

@

Dank voor uw mail en uw aanmoedigende woorden. Wij doen, hoe moeilijk het ook gaat, ons best om tot een goed resultaat te komen voor Vlaanderen en alle mensen in dit land.

@

Vriendelijke groet,

Yves Leterme

Formateur

 

Reactie Bart De Wever (23/8/2007)

Beste,

Van harte bedankt voor uw bemoedigend mailtje. Het is altijd fijn zich gesteund te weten door de publieke opinie en de vele e-mailende sympathisanten :-)

We doen alleszins ons best ... 

Vriendelijke groeten,

Bart De Wever