Untitled Documentdonderdag 07 februari 1991 - Bijzondere commissaris komt naar Herselt.