Untitled Documentdinsdag 15 februari 1994 - Pleidooi voor samensmelting van rijkswacht en politie.