Untitled Documentvrijdag 07 juli 1995 - Riolering en fietspaden langs de Aarschotsesteenweg.