Untitled Documentdinsdag 25 juli 1995 - Nieuw gezicht voor Ramsel-dorp.