Untitled Documentdinsdag 23 juli 1991 - Het Gouden Zeel, 2de editie.