Untitled Documentzaterdag 31 januari 1998 - Behoeftenonderzoek Limberg peilt naar wensen van bevolking.