Untitled Documentzondag 01 februari 1998 - Politie en Rijkswacht werken goed samen.