Untitled Documentdonderdag 17 september 1998 - Watersnood op de meeste plaatsen stabiel.