Untitled Documentwoensdag 29 oktober 1997 - Overlijden vader, Jos Peetermans