Untitled Documentwoensdag 26 februari 2003 - Extra geld voor onderzoek kleiputten