Untitled Documentdinsdag 25 maart 2003 - Nog zeker half jaar onderzoek in kleiputten