Untitled Document


Artikels

25 juli 2011 - Updates verplichten voor GPS en wegenkaarten

GPS-systemen en wegenkaarten zijn vaak onvolledig of niet up to date. 'Nieuwe' straatnamen ontbreken vaak, zelfs na meerdere jaren. Een open brief aan de verantwoordelijke en betrokken minister(s) en gouverneur als oproep om hieraan te verhelpen...


lees meer


06 juni 2011 - Leg kettingbrieven aan de ketting

Open brief aan de Minister van Justitie met de vraag om een overheidswebsite op te zetten waar de burger de betrouwbaarheid van verkregen kettingbrieven en -mails kan nagaan. Dagelijkse worden lichtgelovige mensen misleid en bedrogen...


lees meer


10 november 2010 - Liever onbemande camera dan verkeersdrempel

Open brief aan Minister van Openbare Werken Crevits om onbemande camerabehuizingen mee in overweging te nemen als wegeninfrastructuur i.p.v. verkeersdrempels en -plateau's. Dit is beter voor de omwonenden, het milieu, openbaar vervoer en hulpdiensten...


lees meer


09 augustus 2010 - Verzoek tot herindienen wetsvoorstel 52K2538001 (90/70 km/u)

Het wetsvoorstel om op wegen buiten de bebouwde kom en snelwegen met minimaal 1 rijvak in elke richting, gescheiden door een onderbroken of doorlopende witte lijn een snelheid van 90 km per uur toe te laten en op de andere 70 km per uur werd zowel door Walen als Vlamingen ruim ondersteund. Door de v


lees meer


01 juni 2010 - Campagnekaartje

Campagnekaartje van Luc Peetermans


lees meer


21 april 2010 - Parlementaire vraag over efficiëntere organisatie van verkiezingen

Verkiezingen kunnen veel efficiënter en met veel minder bijzitters en voorzitters georganiseerd worden. Minister Turtelboom staat er echter niet voor open.


lees meer


27 maart 2010 - Parlementaire vraag over het gebruik van E-ID bij verkiezingen

Pleidooi voor het gebruik van de E-ID bij volgende verkiezingen via een parlementaire vraag.


lees meer


27 maart 2010 - 30% Tot 50% minder voorzitters en bijzitters bij verkiezingen

Voorstel via een parlementaire vraag om het aantal voorzitters en bijzitters en de werkdruk bij verkiezingen drastisch te verminderen.


lees meer


27 maart 2010 - Geautomatiseerde stembureaus sneller dicht?

Voorstel via een parlementaire vraag om geautomatiseerde stembureaus niet langer open te houden dan andere. Dit is nergens voor nodig en getuigd van weinig respect voor de vele voorzitters en bijzitters.


lees meer


24 maart 2010 - Controle op recent gebruikte stemcomputers overbodig

Overbodige controle van pas gebruikte stemapparatuur is best te vermijden. Het kost de besturen veel tijd en de belastingbetaler dus veel geld. Ondertussen is ook gebleken dat er een overdreven bezorgdheid was...


lees meer


17 maart 2010 - Elektronische stembureaus minder lang open?

Het is ongepast de vele burgers die worden opgeroepen als voorzitter of bijzitter van stembureaus en het betrokken overheidspersoneel onnodig ook hun zondagnamiddag te ontnemen. Het zou logisch zijn dat de regeling voor alle burgers in deze gelijk zou zijn: stembureaus open van 8 to 13u, ongeacht


lees meer


12 maart 2010 - Antwoord op vragen bij wetsvoorstel 70/90

Het wetsvoorstel 70/90 buiten de bebouwde kom ontlokte heel wat reacties. Deze vroegen om verduidelijking. Bij deze...


lees meer


09 maart 2010 - 70 km/u op alle binnenwegen.

Kamerlid Luc Peetermans (CD&V) wil de snelheid op alle binnenwegen beperken tot 70 kilometer per uur. Op de bredere wegen die door een onderbroken of doorlopende witte streep gescheiden zijn in 1 rijvak voor elke richting blijft 90 km/u de norm. Het wetsvoorstel wordt gesteund door CD&V, N-VA, Open


lees meer


24 februari 2010 - Wetsvoorstel voor eenvormig snelheidsbeleid (70/90)

Waar nu buiten de bebouwde kom en auto(snel)wegen als algemene regel een maximaal toegelaten snelheid van 90 km per uur geldt zou dit als volgt wijzigen: - 90 km per uur op wegen die minstens 1 rijvak voor elke rijrichting hebben en waarbij deze rijvakken gescheiden zijn door doorlopende of onderbr


lees meer


06 augustus 2009 - Burgemeester vraagt om simpele snelheidsbeperking

De Herseltse burgemeester Luvc Peetermans wil de snelheidsbeperking op de Belgische wegen een stuk eenvoudiger...


lees meer


02 juli 2009 - Burgemeester wil zelfs kleinste ongeval in statistieken

De burgemeester van Herselt wil ook de ongevalletjes met blikschade opnemen in de statistieken van verzekeringsmaatschappijen...


lees meer


30 juni 2009 - Verzekeringsmaatschappijen kunnen verkeersveiligheid helpen verhogen

Ongevallenstatistieken en ontleding van ongevallen helpen ons vaak bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het toont aan welke plaatsen bijzondere aandacht, maatregelen en eventueel infrastructuuraanpassingen behoeven.


lees meer


13 mei 2009 - Oplossing voor trage aankoopcomités in de maak

Minister van financien Didier Reynders geeft de Herseltse Burgemeester Luc Peetersmans gelijk om zijn ongenoegen over de trage werking van de aankoopcomités...


lees meer


04 mei 2009 - Huis afbreken? Eerst energiecertificaat

Toestanden bij Vlaamse administratie kost Herselt tijd en geld...


lees meer


01 februari 2009 - Heel Herselt krijgt 4 x groter huisnummerplaatje

Herselt verplicht zijn inwoners vanaf dit jaar om een (gratis) groot reflecterend huisnummer aan de woning te bevestigen...


lees meer


21 januari 2009 - Problematiek onderbezetting aankoopcomités

Veel infrastructuurwerken worden uitgesteld omdat de federale overheid onvoldoende personeel voorziet voor de aankoopcomités. Met als titel 'Ernstige economische schade en menselijk leed door onderbezetting van de aankoopcomité's' werd een mail naar de bevoegde minister van financiën, Didier Reyn


lees meer


21 januari 2009 - Onderbezetting aankoopcomités

Brief aan senator Yves Leterme om bij Minister van Justitie Reynders te pleiten voor meer personeel voor de onderbezette aankoopcomités.


lees meer


03 oktober 2008 - Open brief aan minister Van Mechelen

De vermelding 'vergund' of 'vergunning(en) afgeleverd' op de attesten voor de notarissen, bij verkopen of bij advertenties voor de verkoop van gebouwen zorgt herhaaldelijk voor misverstanden en ernstige problemen bij nieuwe eigenaars.


lees meer


06 december 2007 - (Waals) Pleidooi voor het dringend vormen van een federale regering

Een pleidooi van de burgemeester van Aubange en het antwoord erop.


lees meer


04 december 2007 - Dank aan Leterme en De Wever

Dank- en steunbetuiging aan de lijsttrekker en voorzitters van CD&V en NVA.


lees meer


26 november 2007 - Geachte formateur

Met vertrouwen maar zeer bezorgd,


lees meer


13 november 2007 - Steunbetuiging aan de formateur en voorzitters van CD&V en NVA.

Beste, Bart De Wever leest zijn mails wel, maar heeft helaas niet de tijd om ze zelf te beantwoorden. Bedankt voor uw steun en bemoedigend bericht. Met vriendelijke groeten, Liesbeth Homans Medewerkster Bart De Wever


lees meer


20 augustus 2007 - Proficiat formateur en voorzitters

Geachte formateur Geachte voorzitters Gefeliciteerd met jullie aanpak van deze regeringsvorming! De serene en respectvolle wijze waarop jullie werken zal op langere termijn het meest gewaardeerd worden. Het prachtige verkiezingsresultaat dwingt jullie niet om een regering te vormen of in een reg


lees meer


22 mei 2007 - Meer veiligheid dankzij bewakingscamera’s en elektronisch toezicht

Veel meer veiligheid dankzij bewakingscamera’s en elektronisch toezicht Bij de witte mars en de recente herdenkingsoptochten voor verschillende jonge slachtoffers was het massale medeleven van de bevolking met slachtoffers en hun familie een enorme troost en een hart onder de riem voor de na


lees meer


27 april 2007 - Hangmat NEE, vangnet OK

Een win-win voorstel voor werkenden en uitkeringstrekkers Wie komt op voor de werkende mens? Het is belangrijk dat een maatschappij zorg draagt voor de kansarme, zieke, gehandicapte en bejaarde medemens. Maar welke politici zetten zich in voor de werkende mens? Huismoeders en –vaders, werkneme


lees meer


24 maart 2007 - Dringende medische hulp (100) moet sneller!

Interventietijden voor dringende medische hulp lopen in België vaak te hoog op, soms zelfs tot meer dan 30 minuten. Ongehoord! De dekking door de brandweer is beter dan die van dringende medische hulp. Nochtans doen deze laatste een veelvoud aan noodinterventies en is de uitrustingskost veel lager.


lees meer


13 september 2006 - Peetermans pleit voor meer parken en groen in dorps- en stadskernen

In een brief aan minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen pleit Burgemeester Luc Peetermans uit Herselt voor meer groen in centra...


lees meer


09 september 2006 - Meer water, planten en bomen in dorps- en stadscentra

Een vernieuwende kijk op ruimtelijke ordening: Maak het mogelijk om de centra van steden en gemeenten uit te breiden in oppervlakte zonder dat de netto bouwoppervlakte toeneemt. De gewonnen oppervlakte moet helemaal ingevuld worden met waterpartijen, planten en bomen. Aan de rand komen er dan ge


lees meer


09 augustus 2006 - Ook in Herselt stembureaus twee uur langer open

Ook in Herselt moeten de stembureaus twee uur langer openblijven...


lees meer


04 augustus 2006 - Onnodig verlengde openingstijden omwille vh vreemdelingenstemrecht

Open brief aan Minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, betreffende de onnodige verlenging van de openingstijden van de kiesbureaus (omwille van het vreemdelingenstemrecht).


lees meer


09 mei 2006 - Aantal verkeersongevallen bij files kan drastisch verminderen

Geef de politie de opdracht om bij filevorming duidelijk zichtbaar post te vatten op de pechstrook op 500 meter voor de staart van een file met signalisatie om de file aan te geven. Naargelang de file aangroeit of inkort dienen zij zich mee te verplaatsen. Op deze wijze duikt een file nooit onverwac


lees meer


17 november 2005 - Respect voor voorzitters en bijzitters bij verkiezingen

Burgemeester Luc Peetermans wil stemlokalen minder lang open..


lees meer


13 oktober 2005 - Burgemeesters naar Brussel voor overleg weekendhuisjes

De Kempense burgemeesters hebben zich over de problematiek van de weekendhuisjes gebogen.


lees meer


15 juli 2005 - Peetermans mengt zich in eindeloopbaandebat

De discussie over het loopbaaneinde verhit de gemoederen op federaal vlak...


lees meer


19 februari 2005 - 80 km per uur i.p.v. 90 en 70 / deel 2

Een beter een eenvormig snelheidsbeleid in België - Vlaanderen - Herselt. Een vervolgverhaal.


lees meer


11 februari 2005 - Ideaal compromis tussen 70 en 90 km per uur

Ideaal compromis tussen 70 en 90 km per uur


lees meer


10 februari 2005 - 80 km per uur i.p.v. 90 en 70

Jarenlang was 90 km/u een door iedereen aanvaarde basissnelheid in België. Er werden slechts sporadisch snelheidscontroles uitgeoefend, meestal met een marge van 16 km/u boven de toegelaten snelheid (vanaf 106 km/u dus). Het aantal verkeerslachtoffers in België bedraagt het dubbel van Nederland, waa


lees meer


17 oktober 2004 - “Zwarte camera’s” langs wegen, pleinen en in openbare ruimtes

Het principe van de zwarte doos in vliegtuigen, waarbij er constant geluidsopnamen worden gemaakt van wat er gebeurt in de cockpit en dat enkel beluisterd wordt wanneer er zich een ramp voordoet, kan ook toegepast worden op onze wegen en pleinen.


lees meer


02 september 2004 - Burgemeester trekt na derde dodelijk ongeval naar minister

Burgemeester trekt na derde dodelijk ongeval naar minister


lees meer


07 augustus 2004 - CD&V Burgemeester van Herselt wil werklozen verplicht aan de slag

CD&V Burgemeester van Herselt wil werklozen verplicht aan de slag


lees meer


06 augustus 2004 - Wederdienst in ruil voor uitkering

Brugemeester Luc Peetermans van het Kempense Herselt houdt een opmerkelijk pleidooi...


lees meer


04 augustus 2004 - Voorstel tot verbetering van ons sociaal systeem

Is het niet hoog tijd dat men iedereen laat deelnemen aan onze "solidaire samenleving"? M.a.w., laat mensen die van een uitkering genieten daarvoor, naar eigen vermogen, een wederdienst leveren aan onze maatschappij en dit in verhouding tot de uitkering die men geniet.


lees meer


15 december 2003 - Burgemeester verdedigt camera's

Politiediensten moeten vrij kunnen oordelen over het gebruik van cameratoezicht voor veiligheidsdoeleinden...


lees meer


11 december 2003 - Cameratoezicht door politiediensten

Cameratoezicht door politiediensten (al dan niet verborgen) kan enorm veel voordelen bieden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de bestrijding van misdaden. Door de wetgeving op de privacy (of de interpretatie ervan) wordt het gebruik van cameratoezicht door politiediensten


lees meer


13 november 2002 - Politie en Brandweer samen onder één dak

Architect tekent plan voor veiligheidscentrum vlak bij Marlybrug...


lees meer


07 oktober 2002 - Luc Peetermans geeft premier Verhofstadt schot voor de boeg

Eerste minister Guy Verhofstadt krijgt van de Herseltse burgemeester Luc Peetermans (CD&V) een gepeperde brief. Daarin stelt de burgemeester dat zijn gemeente geen aanpassing van de begroting zal goedkeuren...


lees meer


27 mei 2002 - Stemrecht vanaf, en schoolplicht tot 16 jaar?

Geef jongeren stemrecht vanaf hun 16 jaar en verlaag de schoolplicht tot diezelfde leeftijd.


lees meer


07 februari 2002 - Agenten uit zone Zuiderkempen kloppen zondagsdienst in Brugge

Twee agenten van de politiezone Zuiderkempen werden afgelopen zondag opgevorderd om toezicht te houden op de voetbalmatch Club Brugge-Antwerp. In invitatie was meteen goed voor twintig manuren...


lees meer


06 februari 2002 - Kempische agenten voor voetbalwedstrijd Brugge-Antwerp

Vorige zondag, 4 februari 2002, werden 2 politieagenten van onze zone opgevorderd voor veiligheidstoezicht bij de voetbalwedstrijd Brugge-Antwerp. Zij dienden vanaf 8.30u hun dienst aan te vatten in Herselt om zich daarna naar Wilrijk te begeven (ongeveer 50 km verder) om vanaf daar een bus Antwerps


lees meer


04 januari 2002 - Twee burgemeesters durven F-woord uitspreken

Kleine gemeenten kunnen inwoners niet efficient dienen.


lees meer


02 januari 2002 - Kleine gemeenten moeten samensmelten.

"Waarom moeten twee buurgemeenten van zevenduizende inwoners allebei hetzelfde werk doen?", vraagt Luc Peetermans, burgemeester van het Kempense Herselt. Volgens hem zijn een nieuwe fusiegolf bij de kleinere gemeenten in ons land en het volledig afschaffen van de provinciebesturen onvermijdelijk...


lees meer


03 mei 2001 - Vrijheidsbeperking, tussenschakel tussen vrijheid en gevangenisstraf

Het verlies van privacy van de criminelen bij vrijheidsbeperking is een eerlijke bestraffing voor hun misbruik van maatschappelijk vertrouwen. De maatschappij heeft het recht om zich te beschermen tegen iedereen die het slecht voor heeft met de medemens.


lees meer


30 december 2000 - TEVEEL OVERHEID

Laat kleine gemeenten samensmelten, schaf provincieraden en Senaat af...


lees meer


21 november 2000 - Klein zendertje, big brother ?

Is Big Brother watching? Luc Peetermans, voorzitter van de interpolitiezone Herselt-Hulshout-Westerlo, wil het doen en laten van onverlaten letterlijk aan banden leggen. Als het aan de burgemeester van Herselt ligt, dan lopen kleine,ongevaarlijke crimininelen straks met een onafneembaar zendertje...


lees meer


20 november 2000 - Burgemeesters in Kempen gaan te ver.

De Westerlose burgemeester, die het leger wil inzetten om die inbraakgolf in de Kempen te stoppen, krijgt navolging bij zijn buurburgemeester Luc Peetermans van Herselt.Als we veroordeerlde criminelen nu eens zouden uitrusten met een zendertje die registreren waar ze zijn? Het zou hen het gevoel van


lees meer


16 november 1999 - De degressieve loopbaan

Indien men de arbeidsduur omgekeerd evenredig met het arbeidsloon laat evolueren, met andere woorden, indien men jongere mensen de mogelijkheid biedt om meer dan 38 uren per week te werken om geleidelijk aan naar bijvoorbeeld 20 uren per week te evolueren bij het einde van hun loopbaan zal dit voor


lees meer


18 december 1998 - Herseltse politie en rijkswacht onder 1 dak.

Vrijdagavond vond de verhuis van de Herseltse politie naar de Rijkswachtkazerne aan de wolfsdonksesteenweg 74 plaats. De politie betrekt het linkse deel van het gebouw, de rijkswacht behoudt het rechtse deel. In het midden is er een gezamelijke werkruimte voorzien. De verhuis is zo goed als rond.


lees meer


02 november 1998 - Eénheidspolitie in de maak.

Herselt wordt wellicht de eerste Belgische gemeente waar politie en rijkswacht onder één dak werken, met een gemeenschappelijke toegang en onthaal. De generale staf van de rijkswacht nog wel zijn zegen geven. Dinsdag hebben gesprekken plaats met de rijkswacht en de Regie der Gebouwen om hierover een


lees meer


20 december 1994 - Eenheidspoltie?

De burgemeester van Herselt, Luc Peetermans, bepleitte bij minister van Binnenlandse Zaken Van de Lanotte een samenvoeging van rijkswacht en politie. Doel: meer veiligheid en minder belastingsgeld. Peetermans: "Tot op heden zijn politie en rijkswacht strikt gescheiden. Ze hebben elk...


lees meer


15 februari 1994 - Pleidooi voor samensmelting van rijkswacht en politie.

In een schrijven aan provinciegouverneur Paulus en minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte pleit burgemeester Luc Peetermans voor de hervorming van de huidige politie en rijkswacht...


lees meer